Sisältö

Zatelliitin 2-vaihe

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.-28.6. ja 29.7.-23.8.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2013

2.vaiheen valmisteluvaihe:

Asukas- ja yleisötilaisuus 2.11.2016 klo 17-19, valtuustosali, Asemantie 1
Kutsu ja kaavan suunnittelualueen rajaus, mielipiteen antomahdollisuus 17.10. - 2.11.2016
Asukastilaisuuden muistio 2.11.2016

2. vaiheen ehdotusvaihe:

Kuulutus: 2-ehdotusvaiheen asemakaavamuutos ja laajennus nähtävillä 14.12.2016 - 27.1.2017

Kunnanhallituksen ehdotuskäsittely 30.11.2016 (§347), pöytäkirjaote

Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen 23.11.2015 liite, merkinnät (Zatelliitissa kma -alue)
Linkki Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan sivuille  

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2016

Muuttuva asemakaava

Asemakaavaehdotuskartta 30.11.2016

Asemakaavaselostus

Asemakaavatonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet

Ote rekisterikartasta

2. vaiheen ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä:

Kuulutus: 2-ehdotusvaiheen asemakaavamuutos ja laajennus uudelleen nähtävillä 28.6.2017 - 16.8.2017

Kunnanhallituksen ehdotuskäsittely 19.6.2017 (§ 225), pöytäkirjaote

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.6.2017

Muuttuva asemakaava

Asemakaavaehdotuskartta 13.6.2017

Asemakaavaselostus

Rakentamistapaohjeet

Asemakaavatonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet

Ote rekisterikartasta

Viranomaisneuvottelun muistio

Vastineet

Selvitykset:

Kempeleen kunnan kaupallinen selvitys, Ramboll 14.6.2017

Kempeleen kauppapaikkojen saavutettavuus, alustavia tuloksia, gradu, A. Nivala

Kempele-visio, 2010

Zatelliitin kaupalliset vaikutukset, NCC & Entrecon, 2008

Taajaman osayleiskaava 2040, liikenneverkkotarkastelu, Ramboll 2.6.2017

Taajaman osayleiskaava 2040, tärinäselvitys, A-Insinöörit 1.6.2017

Meluselvityksiä Zatelliitin alueelta

2.vaiheen hyväksyntä: