Ydinkeskusta

Ydinkeskustaa on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa urbaanimpaan ja tiiviimpään suuntaan. Kunnan korkeimpien maamerkkirakennusten, laadukkaan kaupunkimaisen asumisen, kuntakeskuksen kaupallisten palveluiden ja toimitilarakentamisen mahdollistaminen on alueen kaavojen ja kehityshankkeiden tavoite. Toria kehitetään palvelemaan paremmin kuntalaisia. Ydinkeskustan riippuvuus autoilusta vähenee julkisen liikenteen sujuvien yhteyksien yhä parantuessa. Kaikki asukkaiden tarvitsemat palvelut ovat saavutettavissa hyvin jalkaisin ja pyörällä. Tiivis ja viihtyisä kaupunkiympäristö edellyttää myös uusia pysäköintiratkaisuja, kuten vuoro- ja rakenteellinen pysäköinti, sekä laadukkaasti toteutettua viherrakentamista yleisillä alueilla ja tonteilla sekä harkiten säästettyä ja istutettua puustoa.

Tonttitehokkuus 0,8-1,5
Kerrosluku V-XII

Kaksi havainnekuvaa rinnakkain ydinkeskustan tavoitetilasta

Kuvat: Ydinkeskustan katutila on rajautuvaa ja tonttien rakentaminen tehokasta. Julkisessa ulkotilassa on paikkoja myös vihreälle. Katuympäristö tukee kestävää liikkumista. Katutason palvelut ja liikkeet, kuten kadulle pationsa avaavat kahvilat luovat viihtymis- ja kohtaamispaikkoja ja tuovat elämää keskustaan.

Kaupunkimaista ja tehokasta

 • Urbaania, korkealaatuista rakennettua ympäristöä.
 • Korkean maamerkkirakennuksen paikka.
 • Autopaikkojen nykyaikaiset ratkaisut ja pysäköintinormin tarkstaminen: rakenteellinen pysäköinti, vuoropysäköinti, yhteiskäyttöautot ym mahdollistavat tehokkuuden.
 • Viherympäristö tuo viihtyisyyttä, asfalttikenttien osuutta rajoitetaan.

Monipuolisia toimintoja

 • Samaan kortteliin voi sijoittua asumista, liiketiloja, toimitiloja ja yhdistysten tiloja.
 • Asuminen vaatii eniten ulkotilaa, muut toiminnot tehostavat korttelien maankäyttöä.
 • Kunnan palvelut sekä julkinen sisä- ja ulkotila tuovat muutakin kuin kaupallista elämää ydinkeskustan katukuvaan.

Laadukasta ja aktivoivaa ulkotilaa

 • Torin haasteiden tunnistaminen ja kehittäminen: esim. toimintojen siirtäminen valoisampaan paikkaan ja rajaaminen erilleen asuinrakennusten ja parkkikentän välittömästä yhteydestä.
 • Pohjakerrokset avautuvat katutilaan.
 • Torille ja muuhun jalankulkuympäristöön avautuvia palveluja, kuten kahviloita, mahdollistetaan ja suositaan.
 • Urheilukenttä ja leikkipaikka yhdistetään ydinkeskustan toimintoihin.
 • Olevaa puustoa säästetään Asemantien kortteleissa.

Määrittäviä toimintoja

Asema: Joukkoliikenteen solmupiste, jossa voi vaihtaa jouhevasti kulkumuotojen välillä.

Kunnan palvelut: Ydinkeskusta on kuntalaisten olohuone, jonne sijoittuu tori, kunnanviraston asiakaspalvelutoimintoja ja kokoontumistiloja esimerkiksi yhdistystoiminnalle.

Kaupalliset palvelut: Ydinkeskustassa on monipuolisesti kaupallisia palveluita kuten ruokakauppoja, kioskeja ja muita kauppoja, apteekki, kahviloita, ravintoloita, kampaamoja jne.

Hybridikorttelit: Keskustamaista asumista, jossa samaan kortteliin sopivat myös liike- ja toimistotilat.

Alueen tavoitetilan kartta:

Ydinkeskustan karttaesitys

Liikenteen top 3

 • Kävely
 • Lähijuna
 • Pyöräily

Erinomaiset kävely- ja pyöräilyreitit

 • Asemalta sekä rautatien alikululta toteutetaan Kirkkotien alkuun saakka laadukas ja selkeä yhteys Eteläsuomentien alituksen kautta: pyöräily eriytetään kävelystä ja autoilusta, Baanaa jatketaan, tarpeettomia kadunylityksiä poistetaan Kauppatien alueella.
 • Auton saa helposti parkkiin alueelle tullessa, ja alueen sisällä helpoin liikkumismuoto tulee olla kävely.
 • Tonteilta tulee olla hyvät kävely-yhteydet pääliikennesuuntiin.
 • Polkupyörien paikoitus otetaan huomioon kaikissa hankkeissa.
 • Koko keskusta-alueen kattava oleskelukalustesuunnitelma levähdyspaikoista.

Korkea joukkoliikenteen palvelutaso

 • Bussilinjojen optimointi ja pysäkkien sijaintien tarkistaminen.
 • Ydinkeskustaan luodaan keskuspysäkit, joilla pysähtyvät kaikki bussit.
 • Lähijunaliikennettä edistetään.