Raittimiljöö

Kirkkotietä kehitetään tärkeänä keskustan halki kulkevana kävelyn ja pyöräilyn väylänä, joka kannustaa liikkumaan keskusta-alueen sisäiset matkat jalkaisin. Autoliikenne pyritään rajaamaan välttämättömään tonteille ajoon ja se sovitetaan kävelyn ja pyöräilyn rytmiin. Kirkkotien varren asuminen painottuu vastaisuudessakin tien pohjoispuolelle ja palvelut eteläpuolen kortteleihin. Kaikki Kirkkotien varren tontit ja viheralueet suunnitellaan avautumaan miellyttävästi kadun suuntaan. Kadun varrelle muodostuu vaihtelevia julkisen tilan taskuja, kuten puistot polkuineen, pienet oleskelupaikat, kotiseutumuseo ja laadukkaasti toteutetut liiketilojen pihat. Ympäristöä rikastutetaan myös taiteen keinoin, kuten tilaa rajaavin veistoksin tai mykkiä julkisivuja elävöittävin muraalein. Katutilan leveys, jäsentely ja viihtyisyys mahdollistavat jalankulkijoille suunnatut katutapahtumat.

Tonttitehokkuus 0,5-0,8
Kerrosluku II-V

Kaksi havainnekuvaa rinnakkain raittimiljöön tavoitetilasta

Kuvat: Kirkkotien katualue on jäsennelty istutuksin, tontit rajautuvat rakennuksin ja puurivein ja parvekkeet avautuvat viihtyisään katutilaan. Rauhallinen ja turvallinen katumiljöö houkuttelee liikkeelle kävellen ja pyörällä. Kirkkotiellä on tilaa taiteelle ja kulttuuritapahtumille.

Tiivistä ja matalaa rakentamista

 • Maltillista kerrostalorakentamista.
 • Pihoille ja viherrakentamiselle varataan tilaa, katuvihreää on runsaasti.
 • Rakentaminen rajaa katutilaa ja rauhoittaa asuintalojen suojaiset pihat.

Palvelut sijoittuvat eteläpuolelle

 • Etenkin liikennettä aiheuttavat ja joukkoliikenteestä hyötyvät palvelut sijoitetaan Kirkkotien eteläpuolelle.
 • Kaikki tarpeelliset palvelut ovat kävellen saavutettavissa.
 • Pohjoispuoli rauhoitetaan pääasiassa asumiselle, katutasoon tuodaan liiketiloja.
 • Mahdollistetaan tulevaisuudessa kahviloiden ulkopöytien tuominen katuympäristöön.

Ihmisen mittakaavainen, kiinnostava liikkumisympäristö

 • Rakennuksia sijoitetaan katutilan lähelle siten, että pihoja ja parvekkeita avautuu kadun suuntaan ja rakennukset rajaavat katutilaa.
 • Istutusalueet ja puistot värittävät kadun vartta; säilytettävät metsiköt määritellään ja muutetaan yleisiksi puistoiksi, palvelutonttien viherrakentaminen on laadukasta ja kutsuvaa.
 • Tonttien autopaikoitus tulee rajata fyysisesti ja visuaalisesti Kirkkotien jalankulun alueesta.

Määrittäviä toimintoja

Kulttuuripalvelut: Kotiseutumuseo tarjoaa monipuolisia kuluttuuripalveluita paikallisille ja matkailijoille.

Asuminen: Kirkkotien varsi on viihtyisää pienkerrostaloasumisen aluetta, myös erityisryhmien ja ikääntyneiden tarpeisiin.

Kaupalliset palvelut: Kirkkotiellä palvelevat ruokakauppa- ja muut arjen lähipalvelut, kuten lounaskahvilat ja kampaamot.

Terveyskeskus: Kirkkotien länsipäässä sijaitsee terveyskeskus, joka tuottaa kempeleläisille perusterveydenhuollon palveluita.

Alueen tavoitetilan kartta:

Raittimiljöön karttaesitys

Liikenteen top 3

 • Kävely
 • Pyöräily
 • Bussi

Kirkkotie rauhoitetaan pyöräilyn ja jalankulun vauhtiin

 • Autoliikennettä Kirkkotiellä vähennetään: tonteille ajo järjestetään risteäviltä kaduilta, kuten Tiilitieltä ja Hovintieltä, jos mahdollista.
 • Läpiajoa vähennetään parantamalla Kempeleentien liikenteen sujuvuutta risteysjärjestelyin sekä Ketolanperäntien ja poikittaisyhteyden ratkaisuilla.
 • Jalankulku ja pyöräily eriytetään, pyöräkatumahdollisuutta tutkitaan.
 • Kävelyreitit rakennuksille sekä polkupyörien paikoitus otetaan huomioon kaikissa hankkeissa.
 • Oleskelukalusteiden suunnittelussa esteettömyys on tärkeää etenkin terveyskeskuksen ja museon ympäristössä.

Sujuvat reitit bussipysäkeille ja asemalle

 • Kirkkotien kortteleista pääsee jalan suoraa ja turvallista reittiä bussipysäkeille ja Keskustabaanaa näppärästi rautatieasemalle.
 • Lähijunaliikenteen palveluiden potentiaalisimpia hyödyntämisalueita.