Puutarhakeskusta

Pirilän alueelle suunnitellaan vehreä ja viihtyisä puutarhakaupunkiympäristö, jossa asumisen keskellä puikkelehtivat puistoreitit ja korttelien väliset suojaiset alueet johdattavat virkistäytymään luontoon. Entiseltä puutarhaoppilaitoksen piha-alueelta valitaan säilytettävät puistotilkkujen sarjat ja myös tonteille osoitetaan korkealaatuista viherrakentamista. Pirilän lava ympäristöineen säilyy kuntalaisten tapahtumapaikkana, ja Kuhilas-aukio sekä Tähkäpuisto rakentuvat länsipuolen ulko-oleskelun paikoiksi. Uusi puurakentaminen istuu perinteikkääseen ympäristöön ja on myös ekologista. Vihreä rakennettu ympäristö vaihettuu lännessä Tähkälän pientaloalueen kautta perinteikkääksi peltomaisemaksi.

Tonttitehokkuus 0,2-0,5
Kerrosluku I-V

Kaksi havainnekuvaa rinnakkain puutarhakeskustan tavoitetilasta

Kuvat: Pirilän alueen kerrostalorakentamisen paikat valitaan huolellisesti, ja suojaiset yhteiset pihat toteutetaan puutarhakeskustan hengessä vehreinä ja viihtyisinä. Kytketyt ja erillispientalot voivat rakentua tiiviistikin. Huolellisesti rakennetut ja hoidetut puutarhat kukkapenkkeineen luovat viehättävän tunnelman.

Uutta rakentamista perinnemiljöötä vaalien

 • Alueen arvokkaat rakennetut ja luonnonympäristökohteet tunnistetaan ja niitä kehitetään säilyttäen.
 • Monipuolista asuinrakentamista kerrostaloista pientaloihin toteutetaan tehokkaasti em. kohteiden ympärille.
 • Autot pysäköidään mahdollisimman pian alueelle saavuttaessa, ja pihat avautuvat rauhalliseen viherympäristöön.

Asumista ja opiskelua vihreän keskellä

 • Piriläntien itäpuolelle rakennetaan puukerrostaloalue ja muita tiiviimpiä asuinkortteleita.
 • Piriläntien länsipuoli väljenee pientaloiksi perinnemaisemapelloille päin.
 • Kunnan ensimmäisen koulun paikalla jatkaa toimintaansa Kirkonkylän koulukompleksi ja Kirkonmäen kruununa loistaa vanha puukirkko 1600-luvulta.
 • Kerrostalokorttelien lomaan jää viihtyisiä pikku puistoja ja kävelyreittejä, ja Tähkälän aluetta halkoo käveltävä aukioiden sarja. Nämä puolestaan johdattavat Pirilän puistoon, kirkkomaan metsikköön tai maisemapelloille.
 • Ulkona Pirilän lava ja Tähkälän Kuhilas-aukio, sisätiloina Pirilä-sali, koulu ja Kempelehalli tarjoavat puitteet monenlaisille tapahtumille.

Määrittäviä toimintoja

Puistot: Entisen puutarhaoppilaitoksen alueelle muodostuu Kempeleen uusi keskuspuistoalue, jonka luontohelmiä ovat lampi ja Kiiesmetsä.

Koulutus: Kirkonkylän koulu tarjoaa laadukasta opetusta esikoulusta lukioon ja toimii myös kirjastona ja harrastuspaikkana.

Asuminen: Alueelle rakennetaan kaikille ikäryhmille tiivistä ja matalaa asumista, joka vaihtelee kerrostaloista pientaloihin.

Kirkonmäki: Kempeleen vanha kirkko on RKY-kohde eli valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Pyhän kolminaisuuden kirkko toimii tapahtuma- ja kokootumispaikkana.

Alueen tavoitetilan kartta:

Puutarhakeskustan karttaesitys

Liikenteen top 3

 • Kävely
 • Bussi
 • Pyöräily

Puistokäytävien verkko

 • Autoliikenne jää pääosin uusien tonttikatujen alkupäähän.
 • Alueen sisälle toteutetaan näppärät yhteydet kävelylle ja pyöräilylle.
 • Ulkoilualueet ovat houkuttelevia ja suojaisia.
 • Piriläntien ahdasta pyörätiealikulkua parannetaan.
 • Katuvihreän rakentaminen on laadukasta.
 • Polkupyörien paikoitus otetaan huomioon kaikissa hankkeissa.
 • Koko keskusta-alueen kattava oleskelukalustesuunnitelma levähdyspaikoista edistää esteetöntä pääsyä puistoon.

Mukavasti bussilla, kätevästi pyörällä

 • Pirilän ja Tähkälän alueilta rakennetaan hyvät yhteydet Piriläntien bussipysäkeille.
 • Pyörällä ja jalan pääsee helposti keskustabaanalle ja sitä pitkin asemalle.
 • Poikittaisyhteys vähentää keskustan ruuhkia ja parantaa liikenteen sujuvuutta sekä autolla että pyörällä ja kävellen.
 • Koko kunnan alueelta pääsee sujuvasti eri liikennemuodoilla hyödyntämään kulttuuripalveluita ja virkistäytymään puutarhakeskustan puistoalueille.