Asumisen nauha

Ollakan ja Santamäen pohjoisosat nähdään tiiviin asuinrakentamisen alueena, Kempeleentien varren kerrostalokortteleista etelään madaltuen. Suorat ja miellyttävät jalankulunyhteydet keskustan suuntaan ja Kempeleentien turvallinen ylitys mahdollistavat tulevaisuudessa päivittäisten asioiden hoitamisen jalkaisin ja pyörällä sekä hyvän yhteyden bussipysäkeille. Puistojen sarjat tarjoavat tiiviin rakenteen keskelle väljyyttä ja miellyttäviä suuntia avata pihoja ja parvekkeita. Liike- tai toimitiloja voidaan toteuttaa asuinrakentamisen yhteyteen.

Tonttitehokkuus 0,6-1,0
Kerrosluku II-VII

Kaksi havainnekuvaa rinnakkain asumisen nauhan tavoitetilasta

Kuvat: Autoilta rauhoitetut alueet korttelien välissä parantavat asuinalueen viihtyisyyttä. Korkeat puut tuovat vihreyden kerrostalojen mittakaavaan. Rakentamisen volyymi muuttuu etelään päin vaiheittain kerrostaloista luhti- ja rivitalojen kautta omakoti- ja paritalojen alueeksi.

Tehokasta maankäyttöä

 • Tiiviin ja korkean asumisen nauhamainen alue, jolla rakentaminen vaiheittain madaltuu Kempeleentieltä etelään päin.
 • Kerrostalorakentamisen vastapainona on puistoja ja viherkaistaleita.
 • Pihan puolet rauhoitetaan ajoneuvoliikenteen häiriöltä.

Asumista keskustaajaman työpaikkojen ja palveluiden lähellä

 • Alue on pääosin asuinrakentamista.
 • Lisäksi löytyy asukkaiden lähipalveluja, kuten päiväkoti, leikkipuisto ja kioski.
 • Ollakassa Kempeleentien ja Ketolanperäntien läheisyydessä on myös junaliikenteeseen tukeutuvan sekoittuneen työpaikkarakentamisen mahdollisuus.

Monipuolinen kävely-ympäristö tukeutuu viihtyisiin viherkäytäviin

 • Korttelien väliin varataan viheralueita, joita myöten kävely- ja pyöräilyreitit kulkevat.
 • Asuinrakennukset ja pihat avautuvat puistojen suuntaan tai muodostavat pihapiirejä.
 • Autojen paikoitus osoitetaan kadun puolelle tonttia, jotta muodostuu rauhallisia, yhtenäisiä pihanpuolen vyöhykkeitä.
 • Ollakan uuteen puistoon mahdollistetaan kaavassa miellyttäviä reittejä ja yhteisiä toimintoja, kuten leikkipaikka ja koirapuisto.

Määrittäviä toimintoja

Asuminen: Monipuolista ja korkealaatuista kerrostaloasumista kaikkiin elämänvaiheisiin.

Asumisen palvelut: Uudet asuinkorttelit voivat sisältää palveluja asukkaille, yhteisöllisiä tiloja ja pienimuotoista toimitilaa.

Puistot: Ollakan uusi puisto johdattaa virkistymään Kempeleentieltä etelään vaikkapa piknikille tai koirapuistoon.

Koulutus: OSAO:n Kempeleen-Limingan yksikkö tarjoaa ammatillista koulutusta.

Alueen tavoitetilan kartta:

Asumisen nauhan karttaesitys

Liikenteen top 3

 • Bussi
 • Kävely
 • Auto

Suorat pysäkkiyhteydet, palvelut polkaisun päässä

 • Alueen sisällä kävely ja pyöräily ovat helpoimmat tavat liikkua
 • Kempeleentien turvallinen ylitys jalan ja pyörällä tuo keskustan palvelut lähelle.
 • Polkupyörien paikoitus otetaan huomioon kaikissa hankkeissa.
 • Vehreät kävelylle rauhoitetut alueet korttelien välissä kannustavat liikkumaan jalan ja pyörällä.

Sujuva ja turvallinen liikenne kaikille

 • Bussiliikenteen palvelutaso on hyvä ja kävelyreitit Kempeleentien pysäkeille sujuvat.
 • Ketolanperäntien alikulku ja poikittaisyhteys Pohjantielle vievät alueen autoliikenteen suorinta tietä isommille väylille,
 • Ekohaka-kadun liittäminen Ketolanperäntiehen poistaa raskaan liikenteen läpiajontarpeen Ollakasta.