Kuoro hyvinvoinnin lisääjänä

                 

Toisen vuoden opiskelijat Mari Karjalainen ja Henna Tauriainen esittelivät oman terveystiedon kurssiin liittyvän tutkielman koko lukion väelle. Mari ja Henna selvittivät kuoron merkitystä lukiolaisen hyvinvointiin. Hypoteesina heillä oli, että kuoro lisää hyvinvointia. Kyselytutkimuksen tulosten mukaan hypoteesi pitää paikkansa. Kuorolaiset kokivat saavansa kuorosta uusia ystäviä, hengähdystaukoja opiskelun lomaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi kehitytään musikaalisesti.

 

Lisätietoa

Yleistä
     

Tämän vuoden
teemaviikko

Aiempien vuosien
teemoja