Linnakaarron itäpuoli, Linnakangas

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on tutkia Linnakankaan asuinalueen laajentamista Linnakaarron itäpuolella. Asemakaavatyössä tutkitaan tieliikenneyhteystarpeet sekä moottorikelkkareitin uudelleen linjaus. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan luontoselvityksen mukaiset luontokohteet sekä olevat virkistysreitit.

Toteutuessaan kaava täydentää Kempeleen ja Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan laajennus mahdollistaa tonttien luovuttamisen lähivuosina Linnakankaan asuinalueelta.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 26.8.2019 § 235 pöytäkirjaan

Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 4.9.-4.10.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2019

Lomake mielipiteelle

Valmisteluvaihe:
(täydentyy)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:
(täydentyy)

Hyväksymisvaihe:
(täydentyy)

Asemakaavan voimaantulo:
(täydentyy)

 

 

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija Laura Felin
p. 040 4860 394

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769

kaavoitus(at)kempele.fi tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi