Toimintapäivän toteutus

 Toimintaan osallistui kansainvälisyysviikoillemme tyypilliseen tapaan koko koulu. Yhtenäiskoulun kakkosluokkalaisten ja lukion kakkosvuoden opiskelijoiden päivänavauskonsertin jälkeen keräännyttiin ohjausryhmiin. Työpajatyöskentelyn käytettiin ohjausryhmissä kaksi 75 minuutin oppituntia.

1. TYÖ (oma luontosuhde)

Aluksi opiskelijat miettivät luontosuhdettaan kolmesta näkökulmasta, jotka olivat nykyinen, ihanteellinen ja painajaismainen luontosuhde. Jokainen kirjoitti nopeasti paperille ajatuksia näistä kolmesta elementistä.

Sitten opiskelijat joutuivat supistamaan kunkin luontosuhteen keskeiset seikat. Jokaista luontosuhdetta piti pystyä kuvailemaan kolmella yksittäisellä sanalla. Nämä sanat opiskelijat syöttivät älypuhelimillaan Smart-ohjelmaan, johon ryhmänohjaaja tallensi ne. Syötön aikaan he eivät nähneet muiden syöttämiä sanoja, sillä älytaulu näytti vain senhetkisen työskentelyohjeen. Nuo syötökset käytiin myöhemmin läpi niin, että tismalleen samat sanat poistettiin, mutta samaa ilmiötä tarkoittavat eri sanat kuitenkin jätettiin näkyviin. Myöhemmin ryhmät ovat voineet katsoa ryhmänohjaustuokiolla oman ryhmän tuotoksia.

Papereihin kirjatuista muistiinpanoista laskettiin prosentuaaliset osuudet siitä, millä tavalla Kempeleen lukion opiskelijat (työskentelyssä oli mukana 267 opiskelijaa) suhtautuvat luontoon. Heille ei aiemmin kerrottu, että tällainen tutkimus tehdään lopuksi, joten he ovat vastanneet tuokiolla kutakuinkin spontaanisti. Vastaukset ryhmiteltiin laskennassa seuraavasti:

1. Luonto on opiskelijalle tärkeä (erittäin tärkeä; hyvin tärkeä; tärkeä; melko tärkeä; aika tärkeä jne.)
2. En osaa sanoa (EOS; sekä tärkeä että ei-tärkeä; joissakin tilanteissa on tärkeä, joissakin ei jne.)
3. Luonto ei ole tärkeä( ei tärkeä; ei kovin tärkeä; ei kiinnosta jne.)

Vastausten jakauma oli seuraava:

1. Tärkeä: 79 % (tytöt 86 %, pojat 74 %)
2. En osaa sanoa: 9 % (tytöt 10 %, pojat 8 %)
3. Ei-tärkeä: 12 % (tytöt 4 %, pojat 18 %)

2. TYÖ (luontosuhderyhmätyö)

Toimintapäivän toisella tunnilla työskenneltiin 3–4 hengen ryhmissä. Kukin ryhmä sai valita alla olevasta 15 kohdan aiheluettelosta mieluisan kolmijaottelun, josta pystyi tekemään 75 minuutin aikana tuotoksen. Ehtona oli, että työssä käytetään suomen kieltä. Valokuvia saattoi valita niin, että opiskelija pystyi hyödyntämään myös aiemmin ottamiaan kuvia.

Luontosuhde-käsitettä avattiin aluksi seuraavista näkökulmista:

 • LUONTO UHATTUNA: uhanalaiset eläimet, kasvit, metsät, vesistöt
 • TOIMINTA LUONNON PUOLESTA: ympäristökasvatus, esim. kierrätys
 • LÄHILUONTO: lähiympäristön muuttuminen
 • LUONNON HYÖDYNTÄMINEN JA VIRKISTYSKÄYTTÖ, esim. elinkeinot ja harrastukset
 • LUONTO LUOVUUDEN LÄHTEENÄ

Aihevaihtoehdot:

Aihevaihtoehdot:

 1. MÄÄRÄ TAI LAATU
  • enemmän / tällaisenaan hyvä / vähemmän
  • huono / välttävä / hyvä
 2. AIKA
  • isovanhempi / minä / lapseni
  • 1900-luvun alku / nyt / 2100
 3. PAIKKA, KULTTUURI
  • Utsjoki / Kempele / Helsinki
  • kaupunki / maaseutu / koskematon luonto
  • komit / me / britit
 4. LUONTO KOHTEENA
  • hyväksikäyttö / kiinnostus / ei merkitystä
 5. TAPA, ASENNE TAI LÄHESTYMISTAPA
  • piittaamaton / neutraali / kunnioittava
  • tuhoava / neutraali / suojeleva
  • pessimistinen / neutraali / optimistinen
  • tunteella / välinpitämätön / tiedon pohjalta
  • hyvinvoinnin / kiinnostuksen / hyväksikäytön kautta
 6. KEINO
  • riistävä / ei-tiedostava / kestävä
 7. HINTA
  • kallis / budjettiin sopiva / halpa
 8. ESTEETTISYYS
  • ruma / menettelevä / kaunis
 9. YMPÄRISTÖTEON KOKO, LAAJUUS, VAIKUTTAVUUS
  • pieni / keskikokoinen /suuri
 10. VALON MÄÄRÄ LUONNOSSA
  • valoisa / hämärä / pimeä
  • kesä / syksy / talvi
 11. IHMISEN OSUUS VALMISTUKSESSA, MUOKKAAMISESSA
  • keinotekoinen / yhdistelmä / luomu
  • luonnontilainen / yhdistelmä / rakennettu
 12. TAVOITE
  • kaukana / saavutettavissa / lähellä
 13. EETTISYYS
  • paha / yhdentekevä / hyvä
 14. TUNNE
  • inho tai viha tai raivo / välinpitämätön / rakkaus tai haltioituminen
  • pelokas tai torjuva tai uhkaava / ei herätä suuria tunteita / rohkea tai innokas tai suojelunhaluinen
 15. KOLME VÄRIÄ
  • kolme saman värin sävyä (kolme väriä vihreä, kolme väriä punainen, kolme väriä sininen jne., esimerkiksi myrkynvihreä / neonvihreä / hiirenkorvanvihreä)
  • kolme kokonaan eri väriä (mikä liittää niitä yhteen, mikä erottaa?)

Tuotosvaihtoehdot:

 • Teksti (novelli, runo, aforismisarja, laulunsanat (ehkä sävelkin); kolumni, blogi, yleisönosastokirjoitus, haastattelu, slogan-sarja, toimintasuunnitelma )
 • Valokuvasarja, johon liittyy myös kirjallinen selostusosuus
 • Sarjakuva, piirros, pilapiirros, graffitin pienoismalli
 • Tilasto, graafinen esitys, jossa hyödynnetään netin luotettavia lähteitä
 • Video, vlogi, jossa mukana myös puhetta.

Kokonaisuus liittyi M. A. Castrénin seuran Arktinen ulottuvuus -hankkeeseen, jossa Kempeleen lukio oli mukana syksyllä 2015.

 

Lisätietoa

Yleistä
     

Tämän vuoden
teemaviikko

Aiempien vuosien
teemoja