Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ilmoitus kuulutuksesta

pe jouluk. 15 08:00:00 2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

15.12.2023 POPELY/3611/2023

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Kuulutuksen sisältö
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa kuultavat asiakirjat
Eri vesienhoitoalueiden asiakirjat koskevat Pohjois-Pohjanmaan kuntia seuraavasti: Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue: kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Vuoksen vesienhoitoalue: Pyhäjärvi ja Pyhäntä, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalue: Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi, Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalue: Kalajoki, Reisjärvi ja Sievi ja Kemijoen vesienhoitoalue: Kuusamo. Kuulutuksessa on linkki kaikkien vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjoihin.

Kuulutuksen nähtävillä olo
Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023–17.6.2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/Pohjois-Pohjanmaa.