Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta

pe huhtik. 26 13:57:00 2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 26.4.2024 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta koskien radan kunnossapitotyötä alueella 9 (Pohjanmaan rata) rataosilla 1901 (Oulu-Kokkola), 1903 (Raahe), 1905 (Ylivieska), 1906 (Oulu), 2002 (Ylivieska-Iisalmi) ajalla 1.5.-15.11.2024. Ilmoituksen tekijä on NRC Group Finland Oy.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:
Päätös ja sitä koskeva kuulutus ovat 26.4.-3.6.2024 sähköisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-pohjanmaa.

Ystävällisin terveisin
Kaisa Pikkarainen
ylitarkastaja
kaisa.pikkarainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 038 079, vaihde: 0295 038 000
Ympäristö ja luonnonvarat, ympäristönsuojeluyksikkö
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa