Europarlamenttivaalit 2024 Kempeleessä

to huhtik. 18 09:56:00 2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 KEMPELEESSÄ

Ennakkoäänestys
Euroopan parlamentin vaalien ennakkoäänestys toimitetaan 29.5–4.6.2024. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa molemmilla kierroksilla.

Ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat:
Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie 1 ja Kempelehalli, Koulutie 3

Kauppakeskus Zeppelin
29.-31.5.2024 klo 9–20
1.6.2024 klo 9–18
2.6.2024 klo 12–18
3.-4.6.2024 klo 9–20
Kempelehalli
29.-31.5.2024 klo 15–19
1.-2.6.2024 klo 12–18
3.-4.6.2024 klo 15–19

Laitosäänestykset
Laitosäänestys suoritetaan ennakkoäänestyksen aikana seuraavissa laitoksissa: Kempeleen terveyskeskussairaala, Hovila-koti, Onnikoti Eeli, Cajanuskodit A, B ja C, Rinnekodit Lupiini, Pieni Pelakuu, Kotoisinkoti Linnakangas ja Attendo Punahilkka. Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua. Ajankohdasta ilmoitetaan ko. laitoksissa julkaistavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys
Kotiäänestys järjestetään henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua. Äänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan keskusvaalilautakunnalle joko puhelimitse tai kirjallisesti. Ilmoittautumiset puhelimitse numeroon: 040-1839793 ja kirjallisesti osoitteeseen: Kempeleen kunnan keskusvaalilautakunta, PL 12, 90441 Kempele. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16 mennessä. Ilmoittautumislomake on saatavilla Kempeleen kunnan www‐sivuilta (www.kempele.fi/vaalit) ja Kempeleen kirjastosta.


Vaalipäivän äänestysalueet ja -paikat
Vaalipäivänä 9.6.2024 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse tai sähköisesti saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Äänestysalue, äänestyspaikka ja osoite:
1. Ylikylä: Ylikylän koulu, Nerolantie 4
2. Kuntakeskus: Kirkonkylän koulu, Koulutie 4A/6
3. Kirkonkylä: Kirkonkylän koulu, Koulutie 4A/6
4. Kokkokangas: Linnakangastalo, Linnakaarto 20

Vaalimainonta
Vaalimainonta voidaan aloittaa 22.5.2024 kunnan luvanvaraisilla alueilla tarkoitusta varten asetetuilla telineillä.

Kempeleessä 18.4.2024
Kempeleen kunnan keskusvaalilautakunta