Zeniitin asemakaavahankkeen yleisötilaisuus 17.3.2021 klo 17

ke maalisk. 17 09:30:00 2021

Zeniitin asemakaavahankkeesta järjestetään virtuaalinen yleisötilaisuus 17.3.2021 klo 17. Tilaisuus striimataan Kempeleen Youtube-kanavalle.

Zeniitin asemakaavahankkeen yleisötilaisuus Youtubessa Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Asemakaavan tavoitteena on ohjata tulevaa maankäyttöä siten, että Zeniittiin muodostuu vetovoimainen matkailun, työpaikkojen, palvelujen ja kaupan sekä virkistyksen keskus. Toisena tavoitteena on kaavoittaa alueelle laadukkaita asumisen alueita, jotka liittyvät Zeniitin matkailu- ja virkistyspalveluihin. Suunnittelussa huomioidaan olevat luonto- ja muinaismuistokohteet sekä hyödynnetään olevia virkistysreittejä.

Toteutuessaan kaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän matkailualueen syntymisen alueelle sekä täydentää Kempeleen ja Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asuinalueen asemakaavan laajennus mahdollistaa pientalotonttien luovuttamisen lähivuosina vetovoimaiselta Linnakankaan asuinalueelta.

Lisätietoa Zeniitin asemakaavahankkeesta