Zeniitin alue, Linnakangas

Asemakaavan tavoitteena on ohjata tulevaa maankäyttöä siten, että Zeniittiin muodostuu vetovoimainen matkailun, työpaikkojen, palvelujen ja kaupan sekä virkistyksen keskus. Toisena tavoitteena on kaavoittaa alueelle laadukkaita asumisen alueita, jotka liittyvät Zeniitin matkailu- ja virkistyspalveluihin. Suunnittelussa huomioidaan olevat luonto- ja muinaismuistokohteet sekä hyödynnetään olevia virkistysreittejä.

Toteutuessaan kaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän matkailualueen syntymisen alueelle sekä täydentää Kempeleen ja Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asuinalueen asemakaavan laajennus mahdollistaa pientalotonttien luovuttamisen lähivuosina vetovoimaiselta Linnakankaan asuinalueelta.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 26.8.2019 § 234 pöytäkirjaan

Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 4.9.-4.10.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2019

Lomake mielipiteelle

Valmisteluvaihe:
(täydentyy)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:
(täydentyy)

Hyväksymisvaihe:
(täydentyy)

Asemakaavan voimaantulo:
(täydentyy)

Selvitykset:

Zeniitin viitesuunnitelma, Muuan Oy

Linnakankaan osayleiskaava 2030, FCG

Linnakankaan osayleiskaavan 2030 selostus, FCG

Kempeleen kaupallinen selvitys, Ramboll

Ote Zeniitin aluerakennemallista. Louhosalueen ympäristö.

 

 

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija:
Kaavasuunnittelija Laura Felin
puhelin: 040 4860 394
sähköposti: laura.felin(at)kempele.fi

Kaavoittaja:
Kaavoittaja Kaija Muraja
puhelin: 050 316 3769
sähköposti: kaija.muraja(at)kempele.fi

kaavoitus(at)kempele.fi tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi