Sisältö

Opetussuunnitelmat ja Hyvän kasvun ohjelma

Koulujen opetussuunnitelmissa kerrotaan koulujen tavoitteista ja tehtävistä. Opetussuunnitelmissa kuvataan eri oppiaineiden sisällöt, oppilaiden arvioinnin perusteet sekä yleisesti koulun tarkoitus ja tavat toimia. Opetussuunnitelmat ohjaavat opettajien työtä ja antavat huoltajille tietoa koulujen toiminnasta.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Kempeleen esiopetuksen opetussuunnitelma

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Yleinen osa

Perusopetuksen tuntijako

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat

Valinnaisaineiden ainekohtaiset opetussuunnitelmat

Laaja-alainen osaaminen ja työtavat

Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat 8-9 luokille, voimassa lv 2019 loppuun asti

Lukion opetussuunnitelma

Kempeleen lukion opetussuunnitelma

Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2014 (pdf)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2014 (pdf)

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta  Opetushallitus 2014 (pdf)

Lukion opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2015 (pdf)

Oppilas- ja opiskelijahuollon opetussuunnitelmat

Esiopetus, pdf

Perusopetus, pdf

Lukio, pdf

Koulunkäynnin tuki- ja oppilashuollon opas

 

Ajankohtaista

Oppimisen arviointi 2017 - Huoltajien materiaali

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2018 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta (koulun ja kodin välinen yhteydenpitojärjestelmä). Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. Kirjeen mukana tulevat myös tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 29.1. ja päättyy 9.2.2018.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten tekemiseen voi saada apua tiistaina 6.2.2018 käymällä koulussa.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän yhtenäiskoulu 050 316 9598

· Linnakangastalon koulu 050 316 9488

· Santamäkitalon koulu 050 463 6483

· Ylikylän yhtenäiskoulu 050 316 9555

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla keskiviikkona 9.5.2018 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.