Sisältö

Opetussuunnitelmat ja Hyvän kasvun ohjelma

Koulujen opetussuunnitelmissa kerrotaan koulujen tavoitteista ja tehtävistä. Opetussuunnitelmissa kuvataan eri oppiaineiden sisällöt, oppilaiden arvioinnin perusteet sekä yleisesti koulun tarkoitus ja tavat toimia. Opetussuunnitelmat ohjaavat opettajien työtä ja antavat huoltajille tietoa koulujen toiminnasta.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Kempeleen esiopetuksen opetussuunnitelma

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Yleinen osa

Perusopetuksen tuntijako

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat

Valinnaisaineiden ainekohtaiset opetussuunnitelmat

Laaja-alainen osaaminen ja työtavat

Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat 8-9 luokille, voimassa lv 2019 loppuun asti

Lukion opetussuunnitelma

Kempeleen lukion opetussuunnitelma

Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2014 (pdf)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2014 (pdf)

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta  Opetushallitus 2014 (pdf)

Lukion opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus 2015 (pdf)

Oppilas- ja opiskelijahuollon opetussuunnitelmat

Esiopetus, pdf

Perusopetus, pdf

Lukio, pdf

Koulunkäynnin tuki- ja oppilashuollon opas