Kesätyöllistäminen

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2020 KEMPELEESSÄ

Kunta tukee kempeleläisten nuorten kesätyöllistymistä kolmella eri toimenpiteellä kesälläm 2020. Näistä nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Jos hakee kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa.

Kesätyöseteli

Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 2003 ja 2004 syntyneelle (16 ja 17 vuotta vuonna 2020 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Kesätyöseteli on henkilökohtainen. Jos nuori hakee kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa.

Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2020 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 h/viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaisen palkan, kuitenkin vähintään 360 € / 60 tuntia, ja lähettää kesätyösetelin liitteineen kuntaan, joita vastaan Kempeleen kunta maksaa työnantajalle 320 €, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Työnantajalle ei makseta kesätyöseteliä, jos maksettu bruttopalkka on vähemmän kuin 360 €. Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Kesätyöseteleitä jaetaan v. 2003 ja 2004 syntyneille nuorille kolmena päivänä alla olevissa paikoissa ja alla olevina aikoina.

- Kempele Akatemia, Honkasentie 15, ma 3.2.2020 klo 15.00-18.00

- Tietotorin lasten- ja nuortentila, Koulutie 4B, to 20.2.2020 klo 15.00-18.00

- Kempele Akatemia, Honkasentie 15, ti 17.3.2020 klo 15.00-18.00

Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtaisesti ja noudettaessa todistettava henkilöllisyytensä (ei tarvitse olla virallinen henkilökortti). Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuina aikoina, nuori voi sopia setelin hakemisesta Työllisyysyksiköstä (HOX! Muuttunut osoite! Voimatie 6 A) soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 050 4636 398). V. 2002 ja 2003 syntyneiden on haettava kesätyösetelit keskiviikkoon 22.4.2020 mennessä.

Mikäli

Kesätyöt

Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuisto, liikuntatoimi, päiväkoti, puhdistuspalvelut) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle. Työaika on 6 tuntia/päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka (bruttopalkka n. 860 €). Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa.

Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 2000 - 2002 syntyneitä (v. 2019 17-19 v. täyttäviä).
Kesätyöpaikkojen haku päättyi maanantaina 11.3.2019 klo 15.00. Hakemuksia tuli yhteensä 99 kpl, joten kesätyöpaikat arvottiin. Arpominen tapahtui niiden kesken, jotka täyttivät asetut ehdot ja olivat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija oli nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuosina 2017 tai 2018. Kesätyöpaikkojen arvonnan tuloksista on ilmoitettu kaikille hakijoille sähköpostilla tai lähetetty kirje 13.3. Ei valituksi tulleet 17-vuotiaat ehtivät hakea kesätyösetelin 19.3. tai 4.4. (kts. kohta kesätyöseteli).

Kesäyrittäjyys

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 2000-2004) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (310 €) tuella.

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 155 € ja kesän loputtua 155 €, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 € ja tehdyt työtunnit vähintään 40) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty. HUOM! Kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on saanut aikaisempina vuosina kesäyrittäjärahaa tai tänä vuonna hakenut kesätyösetelin tai ottanut vastaan kunnan kesätyöpaikan.

Kesäyrittäjäksi haku on päättynyt 20.3.2019 klo 16.00. Hakijoita oli 13, joten kaikki kesäyrittäjäksi hakeneet pääsevät mukaan. Kaikille hakijoille on lähetetty kirjeet valinnasta. Kaksipäiväinen koulutus pidetään torstai-iltana 28.3.2019 ja lauantaina 30.3.2019.

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Tutustu 4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoitteessa http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. Lisätietoja myös Kempeleen 4H –yhdistys p. 040 513 0137, kempele (at) 4h.fi. Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyysrahasta työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi, p. 050 4636 398, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kempele.fi.

Yhteystiedot

Työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi
puh. 050 4636 398
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Käyntiosoite Voimatie 6 A
Postiosoite PL 12, 90441 Kempele.