Kesätyöllistäminen

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2018 KEMPELEESSÄ

Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Jos hakee kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa.

Kesätyöseteli

Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 2001 syntyneelle (17-vuotta vuonna 2018 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Kesätyöseteli on henkilökohtainen. Jos nuori hakee kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa.

Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 310 € työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2018 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 h/viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaisen palkan, kuitenkin vähintään 345 € / 60 tuntia, ja lähettää kesätyösetelin liitteineen kuntaan, joita vastaan Kempeleen kunta maksaa työnantajalle 310 €, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Työnantajalle ei makseta kesätyöseteliä, mikäli palkkaa on maksettu vähemmän kuin 345 €. Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Kesätyöseteleitä jaetaan v. 2001 syntyneille nuorille

  • Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, ma 5.2.2018 klo 17.00-18.00.
  • Tietotorin lasten- ja nuortentila, Vihiluodontie 568, ti 20.2.2018 klo 17.00-18.00.
  • Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, to 15.3.2018 klo 17.00-18.00.
    Tilaisuuteen sisältyy lyhyt koulutus työnhakuun ja työelämään liittyen. Saavu paikalle klo 17.00 mennessä ja ota henkilöllisyystodistus mukaan.


Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtaisesti ja noudettaessa todistettava henkilöllisyytensä. Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuina aikoina, hän voi sopia setelin hakemisesta soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 050 4636 398). V. 2001 syntyneiden on haettava kesätyösetelit torstaihin 5.4.2018 mennessä. Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput setelit vuosina 2000 ja 2002 syntyneille eli 16- ja 18-vuotiaille kempeleläisille. Kesätyösetelin haluavat 16- ja 18-vuotiaat kempeleläiset nuoret voivat ilmoittautua 5.4. klo 15.00 mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin jakamatta jääneitä kesätyöseteleitä, kesätyösetelit arvotaan ilmoittautuneiden kesken ja arvonnan tuloksesta ilmoitetaan mahdollisimman pian, viimeistään 10.4. sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Setelin saajille on ilmoituksen mukana ohjeet setelin hakemisesta.

Kesätyöseteleitä jäi 17-vuotiailta jakamatta 83 kappaletta. V. 2000 ja 2002 syntyneitä kempeleläisiä ilmoittautui kesätyösetelin hakijaksi 166. Kesätyösetelit arvotiin hakijoiden kesken. Kaikille hakeneille on lähetetty sähköposti 9.4.

Lisätietoja työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 463 6398, etunimi.sukunimi (at) kempele.fi.

Kesätyöt

Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuistoon) 3-4 viikoksi (120 h). Jaksot sijoittuvat kesä-elokuuhun. Työaika on 6-7 tuntia/päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka (7,48 €/h).

Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 1999 - 2001 syntyneitä (v. 2018 17-19 v. täyttäviä). Kesätyöpaikkojan hakuaika on päättynyt. Kesätyöpaikat olivat haettavana maanantaihin 12.3.2018 klo 15.00 mennessä. Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuosina 2016 tai 2017. Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Kesätyöpaikkojen valinnoista ilmoitetaan valituille hakijoille kirjeitse ja ei valituksi tulleille sähköpostitse mahdollisimman nopeasti hakuajan jälkeen, jotta ei valituksi tulleet 17-vuotiaat ehtivät hakea kesätyösetelin ennen 5.4.2018.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 120 kpl, joten kesätyöntekijät valittiin arpomalla. Kaikille hakijoille on lähetetty 14.3. sähköposti, tai mikäli sähköpostia ei halunnut/ollut, on lähetetty kirje. Kesätyöpaikan saaneille on lisäksi lähetetty kirje.

Lisätietoja työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 463 6398, etunimi.sukunimi (at) kempele.fi

Kesäyrittäjyys

Kesäyrittäjärahan haku on päättynyt 9.3., johon mennessä 16 nuorta haki ja pääsi kesäyrittäjäksi. Kesäyrittäjärahan jatkohaku päättyi 3.4. Jatkohaussa kesäyrittäjäksi haki 3 nuorta, joten he kaikki pääsevät kesäyrittäjäksi.

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 1999-2003) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (310 €) tuella. Kesäyrittäjät osallistuvat 4 H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kaksipäiväinen koulutus pidetään torstai-iltana 12.4.2018 ja lauantaina 14.4.2018. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 155 € ja kesän loputtua 155 €, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 € ja tehdyt työtunnit vähintään 40) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty.  HUOM! Kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on saanut aikaisempina vuosina kesäyrittäjärahaa tai tänä vuonna hakenut kesätyösetelin tai ottanut vastaan kunnan kesätyöpaikan.

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle.
Tutustu 4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoitteessa http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. Lisätietoja myös Kempeleen 4 H –yhdistys p. 040 513 0137, kempele (at) 4h.fi. Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyysrahasta työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 4636 398, etunimi.sukunimi (at) kempele.fi.

Kesäyrittäjäksi haki 16 nuorta, joten kaikki hakijat pääsevät kesäyrittäjäkoulutukseen ja saavat kesäyrittäjärahan, mikäli ehdot täyttyvät. Kesäyrittäjille on lähetetty kirje 12.3. Jatkohaussa hakeneille on lähetetty kirjeet 4.4.