Kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistäminen 2022

Kempeleen kunnan nuorten kesätyöllistämisen periaatteet vuonna 2022 ovat seuraavat:

Nuori voi hankkia yhden vaihtoehdon seuraavista: kesätyöseteli, kesätyöt tai kesäyrittäjyys.

Kesätyöseteli myönnetään hakemuksen täyttäneelle vuonna 2005 ja 2006 syntyneelle (16 tai 17 -vuotta vuonna 2022 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden kerran kesällä 2022. Kesätyöseteliä ei saa kopioida.

Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa yritykselle, yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 30.9.2022 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 tuntia / viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaisen palkan, bruttopalkan on oltava kuitenkin vähintään 370 euroa / 60 tuntia. Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Täytä kesätyösetelin hakemus 21.4.2022 mennessä. Ilmoittautumisessa antamiasi tietoja käytetään vain kesätyösetelin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin (tietosuojaseloste).

Mikäli olet oikeutettu kesätyöseteliin, saat sen turvasähköpostina Kempeleen kunnalta. Tulosta kesätyöseteli mahdollisimman pian. Avatut turvasähköpostit säilyvät palvelussa kahden kuukauden ajan ja avaamattomat turvasähköpostit kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, lähetämme kesätyösetelin postitse.

Mikäli kesätyöseteleitä jää jakamatta, jaetaan loput setelit kesätyösetelin hakemuksen täyttäneille vuonna 2004 syntyneille kempeleläisille nuorille 22.4.2022 alkaen. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin jakamatta jääneitä seteleitä, kesätyösetelit arvotaan hakemuksen täyttäneiden kesken. 

Työnantajien meille ilmoittamia kesätyösetelipaikkoja löydät täältä.

Työnantaja maksaa nuoren palkan, lomarahan ja lakisääteiset sivukulut sekä työntekijän palkasta on pidätettävä työntekijän iän perusteella määräytyvät lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palkka ei voi perustua työn tulokseen, eli olla ns. suorituspalkka, kuten esim. provisio-, urakka- tai palkkiopalkka. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava molempien allekirjoitukset.

Nuoren kesätyösetelillä palkanneen yrityksen, yhdistyksen, järjestön tai säätiön sähköinen kesätyösetelin työnantajalomake ohjeineen julkaistaan näillä sivuilla toukokuussa 2022. 

Kempeleen kunta tarjoaa 20:lle kempeleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt vuonna 2003-2007) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (320 euroa) tuella. Kesäyrittäjät osallistuvat Limingan 4H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjyyskurssille. Kurssin käyneelle, ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 160 euroa ja kesän loputtua 160 euroa, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 euroa ja tehdyt työtunnit vähintään 40 tuntia) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty. Jos haet kesäyrittäjäksi, et voi hakea kesätyöseteliä tai ottaa vastaan kunnan kesätyötä. 

Kesäyrittäjäksi hakuaika alkaa 16.2.2022 klo 16.00 ja päättyy 23.3.2022 klo 16.00. Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti, hakulomake julkaistaan 16.2.2022 näillä sivuilla. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä hakijaa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisessa antamiasi tietoja käytetään vain kesäyrittäjärahan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin (tietosuojaseloste). 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Lisätietoja myös Limingan 4H -yhdistys, p. 040 0803 837, liminka(at)4h.fi.

Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. päiväkoti, liikennepuisto, liikuntatoimi) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle 2022. Työaika on 6 tuntia / päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka. Palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä vuonna 2003 tai 2004 syntyneitä (vuonna 2022 18- tai 19- vuotta täyttäviä). Kesätyöpaikkoja on haettava maanantaihin 14.3.2022 klo 15.00 mennessä kesätyöpaikkahakemuksella, joka löytyy 25.1.2022 klo 8.00 alkaen sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyopaikat

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuonna 2021.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi
puh. 050 4636 398
etunimi.sukunimi@kempele.fi