Yksityisten päiväkotien uutisia

ma maalisk. 30 08:00:00 2020

Yksityinen kansainvälinen päiväkoti ICEC esittäytyy:

Englanninkielinen päiväkoti ICEC aukeaa syksyllä 2020 uudisrakennukseen Kempeleeseen osoitteeseen Kokkokankaantie 177, 90450 Kempele.

Yksityiset ICEC-päiväkodit tarjoavat 30 vuoden kokemuksella laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta englannin kielellä n. 400 lapselle pääkaupunkiseudulla kahdeksassa päiväkodissa.

ICEC-päiväkodeissa noudatetaan sekä suomalaista valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa että englantilaista EYFS-varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päiväkodin toiminnassa korostetaan lasten luovuutta, leikkiä, monikulttuurisuutta ja osallistuttavaa oppimista. Tervetuloa kokemaan varhaiskasvatusta parhaimmillaan.

The ICEC is a private kindergarten providing English language daycare services to approximately 400 children in the Greater Helsinki area. We are very happy to introduce our ninth ICEC centre in Kempele from Autumn 2020.

The ICEC has over 30 years experience in providing excellent care and education with an emphasis on creativity, learning through play, multiculturalism and active hands on learning.

Welcome to experience early learning at its best!

Päiväkotihakemus - Applying for day care:  Kempeleen kunta - Kempele municipality 

Norlandia Linnakankaan Luonnossa kotonaan -päiväkoti laajentaa kotarakennuksin

Norlandia Linnakankaan Luonnossa kotonaan -päiväkodissa painotuksen mukaisesti luonto toimii vahvasti oppimisympäristönä. Lukuvuodelle 2020-2021 on suunnitteilla toimintatilojen laajentaminen kotarakennuksin, jotka tuovat luonnon entistäkin lähemmäksi ja vahvemmaksi osaksi oppimisympäristöä. Suunnittelutyö kotakylän tuomiseksi osaksi oppimisympäristöä on alkanut ja vahvistuu kevään 2020 aikana.

Ekologisten elämäntapojen omaksuminen on meille tärkeää ja lapset osallistuvat muun muassa kierrätykseen, nauttivat luonnossa liikkuen ja luonnosta ja luonnonilmiöistä oppien. Tämä tukee esiopetuksen tavoitteellista laaja-alaista oppimista.

Positiivisella, rohkaisevalla, kokeilevalla ja lapsen luontaista uteliaisuutta motivoivalla toiminnalla ja esimerkillä pyrimme kehittämään lapsen innotusta ja kykyä vastaanottaa ja omaksua uutta tietoa ja oppimisen elämyksiä ympäristössään.

Hakeminen yksityisiin päiväkoteihin Kempeleen kunta