Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.1.2018 alkaen

ti jouluk. 19 13:44:00 2017

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § muuttuvat 1.1.2018 alkaen.
Laki muuttuu siten, että pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan.

Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu tulee olemaan
50 prosenttia (tällä hetkellä 90 prosenttia) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisenvarhaiskasvatuksen
maksusta