Lastenkonsertti Tapio hurmasi Madetojan salilla

ti lokak. 17 12:14:00 2017

Lastenkonsertti Tapio vei 12.-13. lokakuuta yleisönsä kiehtovalle matkalle suomalaiseen mytologiaan ja kansantarustoon. Tarinan runkona toimivat lasten suosikeiksi nousseet kappaleet säveltäjä Jussi Rasinkankaan kokoelmasta ”Toiseen maailmaan”.

Kempeleläinen Rasinkangas kertoi Rantalakeuden (41/2017) haastattelussa, että Ta­pio-las­ten­lau­lu­sar­jan ta­voit­tee­na on ollut ma­dal­taa las­ten kyn­nys­tä tul­la sin­fo­ni­aor­kes­te­rin kon­sert­tiin. Hän totesi, että Ta­pi­on ma­te­ri­aa­li on teh­ty ni­me­no­maan lap­sil­le ja mo­net lap­sis­ta ovat lau­la­neet näi­tä lau­lu­ja jo päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa. Laa­du­kas las­ten­kon­sert­ti lisää myös las­ten­mu­sii­kin ar­vos­tus­ta.

Konsertissa käyneet kiittävät hienosta musiikkielämyksestä!