Ilmoittautuminen Taiteen perusopetuksen opintoihin (musiikki, yleinen oppimäärä)

ke 1. elokuuta 2018 10.26.00

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lukuvuonna 2018-2019 opintoihin otetaan järjestyksessä 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Lukuvuosimaksu on 270 €. Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 7.8. klo 9.
Linkki ilmoittautumiseen ja lisätiedot löytyvät tästä