Kempeleen elinkeinoelämän tilastokatsaus

pe tammik. 08 12:12:00 2021

Kempeleen yrityskanta jatkaa vakaata kasvuaan: tuorein tilasto vuoden 2019 lopusta kertoo, että yritysten toimipaikkojen määrä on ylittänyt 1000 kappaleen rajan. Myös yritysten työllistämien henkilöiden määrä on kasvanut huimasti: vuosien 2013 ja 2019 välillä henkilöstömäärä on noussut 32%. Oulussa vastaava luku on 12%, Limingassa 61% ja valtakunnallisesti neljä prosenttia. Yritysten palkkalistoilla oli vuoden 2019 lopussa Kempeleessä yhteensä noin 4500 henkilöä. Tähän lukuun kun lisätään Kempeleen noin 600 yrittäjää, saadaan summaksi, että noin 78% Kempeleen alueen työpaikoista tulee yksityiseltä sektorilta. Tämä on todella iso luku kun vertaa kuntia ympäri Suomen; koko maan keskiarvo on 70%. Kunta ja muu julkinen sektori työllistävät Kempeleessä siis suhteessa vähän. 

Kempeleeseen on viime vuosina perustettu yli sata uutta yritystä vuosittain. Myös koronavuonna 2020 yritysten perustaminen oli vilkasta. Vaikka koronan vuoksi osalla yrityksistä menee heikosti, ei lopettamisaaltoa nähty vielä viime vuonna. Tähän osaltaan vaikutti lakimuutos, joka rajoitti velkojan mahdollisuutta hakea yritys konkurssiin. Lakimuutoksen voimassaolo päättyy tammikuun lopussa, mistä voi olla seurauksena konkursseja kuluvana vuonna. Kempeleen yrityksistä keskimäärin 7 lopettaa vuosittain toimintansa konkurssin vuoksi.

perustetut ja lakanneet yritykset

Kuva: perustetut ja lakanneet yritykset Kempeleessä 2013-2020: viime vuonna perustettiin 111 yritystä ja 65 yritystä lopetti toimintansa.

Kunnan päätoimialoja ovat rakentaminen, kauppa sekä teollisuus. Vuosien 2008-2009 taantuman seurauksena alueen teollisuustyöpaikkojen määrä miltei puolittui, eikä entisiin aikoihin ole vielä lähellekään palattu. Muut toimialat ovat kuitenkin paikanneet tilannetta, ja erityisesti rakentamisen toimiala on noussut vahvasti: alan työpaikkojen määrä on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut. Rakentamisen toimiala on kuitenkin hyvin suhdanneherkkää, joten kunnan järkevä jatkossakin pyrkiä monipuoliseen toimialarakenteeseen.

Päätoimialat

Kuva: päätoimialojen työllistävyys Kempeleen kunnassa 2018 (tilastokeskus). Kunnan päätoimialat ovat rakentaminen, kauppa ja teollisuus kukin noin 1000 hengen työllistävyydellä.

Kempeleen kunnan tavoitteena on houkutella kuntaan uusia yrityksiä. Tätä varten kunta kaavoittaa jatkuvasti uusia yritystontteja. Tällä hetkellä eniten tontteja luovutetaan Zatelliitin ja Hakamaan alueita, joista tontteja sekä myydään että vuokrataan. Alla olevassa graafissa on esitetty tonttimyynnin kehittymistä viimeisen 20 vuoden aikana. 

Yritystonttien luovutukset 2000-2020 

Kuva: yritystonttien luovutukset Kempeleessä 2000-2020. Kunta on viime vuosina luovuttanut keskimäärin 15 tonttia, joista reilu puolet myydään ja loput vuokrataan.

Vuodesta 2021 odotetaan suunnilleen yhtä menestyksekästä kuin päättyneestä vuodesta. Zatelliitin alueelle valmistuu elokuussa uusia houkuttelevia tontteja, mutta toisaalta korona vaikuttaa jonkin verran yritysten investointimahdollisuuksiin.

Katsauksen kirjoitti elinkeinojohtaja Miia Marjanen, miia.marjanen@kempele.fi