Oulun yliopistosta tulossa Oulun ammattikorkeakoulun suurin omistaja

to huhtik. 05 12:00:00 2018

Omistusjärjestelyillä tavoitellaan kansainvälistä ja kilpailukykyistä osaamiskeskittymää ja vetovoimaista Linnanmaan yhteiskampusta, joista hyötyvät niin opiskelijat kuin yritykset.

Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n omistajakunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulainen, Oulu, Raahe ja Tyrnävä esittävät valtuustoilleen, että kunnat hyväksyisivät Oulun yliopiston 14.2.2018 tekemän esityksen Oulun ammattikorkeakoulua koskevista omistusjärjestelyistä. Esityksen mukaan Oulun ammattikorkeakoulun omistajakuntien ja Oulun yliopiston välillä tehtäisiin osakekauppa, jolla kunnat myisivät osan osakkeistaan Oulun yliopistolle. Yliopistosta tulisi Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n enemmistöomistaja 50,5 prosentin omistusosuudella.

Kunnanvaltuustojen lisäksi myös yliopiston hallituksen tulee hyväksyä kauppa ennen sen toteutumista. Osakekauppa etenee ensin kuntien päätöksentekoon ja sen jälkeen yliopiston hallituksen käsittelyyn.

Tavoitteena järjestelyssä on toiminnallisen ja taloudellisen yhteistyön syventäminen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken. Omistusjärjestely tukee vetovoimaisen, kansainvälisen ja kilpailukykyisen osaamiskeskittymän muodostumista ja hyödyttää laajasti Suomen ja erityisesti Pohjois-Suomen elinkeinoelämää ja kasvua. 

”Iin kunta näkee Oulun ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyn mahdollisuutena. Järjestely osaltaan varmistaa pohjoisen Suomen elinkeinoelämälle tarpeellisen osaavan henkilöstön koulutuksen ja tukee alueen myönteistä kehitystä”, sanoo Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Tiiviimmän yhteistyön keskiöön on nostettu opiskelijat ja opiskelijoiden yhteistyöstä saama lisäarvo. Yhteistyötä tiivistämällä luodaan aiempaa yksilöllisempiä opintopolkuja ja parannetaan opintojen suoritusmahdollisuuksia. Myös elinkeinoelämän osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin niin tieteen kuin käytäntöjen kehittämisen keinoin. Lisäksi järjestelyllä tehostetaan opetusyhteistyötä sekä mahdollistetaan palvelu- ja järjestelmähyödyt. Tiivis yhteistyö edistää myös innovaatiokeskittymän syntymistä.

”Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostamasta kokonaisuudesta tulee merkittävä toimija niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, kun ne toimivat fyysisesti vuodesta 2020 alkaen samalla kampuksella. Kampuksella tulee opiskelemaan ja työskentelemään 16 000 opiskelijaa ja lähes 3 000 työntekijää. Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu vetävät jo nyt hyvin opiskelijoista niin Suomesta kuin ulkomailta ja niiden vetovoima tulee järjestelyjen ja yhteisen kampuksen myötä vain kasvamaan. Tarvitsemme korkeatasoista tutkimusta ja osaamista, joka hyödyttää alueen elinkeinoelämää ja mahdollistaa myös Oulun seudun kehittymisen”, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

”Yhteistyötä kehittämällä meillä on mahdollisuus luoda kansainvälisesti vetovoimainen tiede-, koulutus- ja innovaatioyhteisö. Kahden korkeakoulun ja tutkimuslaitosten kampuksemme ovat kilpailukykyisiä ja palvelevat yhteiskuntaa. Omistusjärjestely tulee helpottamaan yhteistyön hyötyjen saavuttamista”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

”Molempien korkeakoulujen on menestyttävä omilla sektoreillaan, koska niillä on omat erilliset lait ja rahoitusjärjestelmät. Korkeakoulujen yhteistyö antaa hyvät mahdollisuudet luoda sellainen kilpailukykyinen ja vetovoimainen osaamiskeskus, joka luo pohjan koko Oulun seudun menestykselle”, Oamkin rehtori Jouko Paaso sanoo.

Oulun yliopiston omistuksen kokonais¬kauppahinnaksi muodostuisi 5,151 miljoonaa euroa. Omistajakunnat käsittelevät Oulun ammattikorkeakoulun osakekaupan valtuustoissaan toukokuun puoliväliin mennessä ja yliopiston hallitus kokouksessaan toukokuun lopulla.

Lisätietoja:
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, puh. 040 567 6700
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, puh. 040 180 1168
Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso, puh. 044 556 8200
Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, puh. 0294 484 070