Lakisääteiset työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025

ti lokak. 17 12:08:00 2023

Lakisääteiset työvoima- ja elinkeinopalvelut siirretään 1.1.2025 valtiolta kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille. Työvoiman määrän on oltava työllisyysalueella vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi työllisyysalueen muodostavien kuntien on oltava maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja muodostettava työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteena on rakentaa uusi vaikuttava palvelukokonaisuus, jolla lisätään alueen elinvoimaa hyödyntämällä kuntaekosysteemiä.

- Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työhakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Työllistyminen tehostuu, kun työllisyys- ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Teemme tiivistä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa. Kyse ei ole vain työllisyyden edistämisestä, vaan laajemminkin alueen elinvoiman vahvistamisesta, sanoo työllisyyspalveluiden päällikkö Mari Rautiainen (kuvassa vasemmalla).

Oulun seudulle on muodostumassa 11 kuntaa kattava työllisyysalue. Työllisyysaluetta on valmisteltu kuntien tiiviissä yhteistyössä hyödyntäen kuntakokeilussa opittua ja TE-hallinnon asiantuntemusta. Kaikki valmistelussa mukana olleet kunnat ovat hyväksyneet yhteistoimintasopimuksen työllisyysalueen muodostamiseksi: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala. Alueen työvoiman määrä (työlliset ja työttömät) on reilut 130 000 henkilöä.


TE2024-uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain

Maaliskuussa 2021 alkaneissa työllisyyden kuntakokeiluissa selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksia kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työnhakijoista on jo siirretty kuntien järjestämien työllisyyspalveluiden asiakkaiksi. Vuodesta 2025 alkaen loputkin asiakkaat siirtyvät TE-toimiston asiakkuudesta kuntiin, ja nykyisen kuntakokeilualueen lisäksi tulevaan työllisyysalueeseen liittyvät Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala. Siirto valtiolta kunnille perustuu Marinin hallituksen hallitusohjelmaan ja asiasta annettuun lainsäädäntöön.

- Valmisteilla oleva TE2024-uudistus on suuri muutos niin toiminnan kuin talouden näkökulmasta. Valmistaudumme tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Samaan aikaan teemme töitä sen eteen, että prosesseista saataisiin sujuvia niin asiakkaiden kuin työntekijöiden  näkökulmasta koko työllisyysalueella. Tätä me kunnat emme tee yksin, vaan tarvitsemme myös monia kumppaneita mukaan valmistelutyöhön, TE2024-uudistuksen projektipäällikkönä Oulussa työskentelevä Piia Holappa taustoittaa.

Valtioneuvosto vahvistaa Suomen työllisyysalueet helmikuun 2024 loppuun mennessä. Oulun seudun työllisyysalueen valmistelua jatketaan aktiivisesti koko ajan. Valmisteluryhmissä on edustettuna työllisyysalueen kuntien ja valtionhallinnon asiantuntijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä.

- Aikataulu on tiukka, mutta porukka on motivoitunutta ja menossa yhteiseen suuntaan. Tavoitteenamme on varmistaa edellytykset tehtävien hoitamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen kaikissa kunnissa 1.1.2025 alkaen, ja siitä eteenpäin kehittäminen jatkuu, Holappa kiteyttää.