Kuntakuulumisia alkavaan syksyyn 2020

ke elok. 05 15:33:00 2020

Korona-kevät on takana ja kesälomatkin lähestyvät loppuaan. Paluu pitkän etätyörupeaman jälkeen normaalimpaan arkeen (ainakin toistaiseksi) on alkanut. Toivottavasti jokaisen lomakausi on sujunut leppoisasti ja lomaa on saatu viettää terveenä. Virtaa syksyyn tarvitaan, sillä koronaepidemia tulee varmasti vaikuttamaan meidän kaikkien arkeen tulevien kuukausien aikana. Tautitilanteen kehittyminen varjostaa syyskautta ja tuo mukanaan epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Seuraamme kunnassa tilanteen kehittymistä ja reagoimme muuttuviin olosuhteisiin viranomaisohjeiden mukaisesti. On ensiarvoisen tärkeää, että maltamme sairastaa kotona, huolehdimme riittävästä käsihygieniasta ja vältämme tarpeettomia lähikontakteja. Kannamme näin yhdessä vastuuta lähimmäisistämme ja itsestämme.

Kempeleen imu on jatkunut vahvana, korona sekoitti työmarkkinat
Kempeleen kunnan vetovoima on säilynyt kuluneen vuoden aikana vahvana. Syntyvyys on lisääntynyt rutkasti ja muuttoliike on edelleen reippaasti plussalla. Tonttimyynti on ollut kauttaaltaan vilkasta. Myös yritystontteja on myyty ja vuokrattu tasaiseen tahtiin. Väestökehitys on ollut voimakkaassa kasvussa, selkeästi nopeinta Oulun seudulla ja koko maan kärkitasoa. Kempeleessä asui kesäkuun lopussa 18 636 ihmistä. Lisäystä vuoden alkuun nähden +296 (+1,61%). Vauvoja on syntynyt 125, joka on 47 enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kokonaisuutena väestökasvu on jatkunut viimevuotisella tasolla alkuvuoden aikana. Koronaepidemia sekoitti keväällä pahasti työmarkkinoita. Irtisanomisilta ei vältytty ja suuri joukko eri alojen työntekijöitä joutui lomautetuksi. Työllisyystilanne heikkeni merkittävästi, eikä tilanne ole toistaiseksi juuri kohentunut. Kempeleen työttömyysaste oli kesäkuun lopulla 14,5% (1 240 työtöntä). Avoimia työpaikkoja oli 91.

Taloustilanne vaikea, investointeja hidastetaan
Koko kuntakenttä painii tällä hetkellä erittäin vaikeassa taloustilanteessa. Myös Kempeleen kunnan talouden tilanne on heikentynyt merkittävästi. Syksyn aikana jatketaan Kestävän talouden ohjelman 2020-2022 valmistelua kaikkien prosessien yhteistyönä. Talousarvion laatiminen ensi vuodelle tulee vaatimaan kaikilta palvelualoilta niukkuutta ja suoranaisia säästötoimenpiteitäkin. Menot kasvavat tällä hetkellä tuloja voimakkaammin. Eikä vähiten siksi, että kuntien lakisääteiset velvoitteet lavenevat, mutta valtionosuuksiin ei ole juuri luvassa reaalikasvua, ja verotulotkin sakkaavat pahasti. Kulujen kasvua on kyettävä hillitsemään tulojen huvetessa. 

Valtuusto tarkisti kesäkuussa vuoden 2020 investointiohjelmaa. Monesta tälle vuodelle aiotusta hankkeesta luovuttiin tai niitä siirrettiin eteenpäin. Tästä huolimatta kuluvana vuonna toteutuu investointeja lähes 10 miljoonan euron edestä. Merkittävimmät satsaukset kohdistuvat uusien yritys- ja asuinalueiden infraan sekä peruspalveluja tukeviin rakennushankkeisiin. Linnakankaan koulun yhteyteen valmistui kesän aikana uusi liikuntahalli ja opetuksen lisätiloiksi reilun sadan oppilaan moduulikoulu. Syksyksi saadaan käyttöön myös Honkasen ja Sarkkirannan päiväkodit, joissa on tehty eriasteista peruskorjausta. Kirkonkylän koulualueen kehittämisestä ja rakentamisesta on tavoite saada valtuuston päätös alkusyksyllä. Myös yksityinen sektori uskoo Kempeleen tulevaisuuteen, mikä näkyy mm. uusina päiväkotija palvelutaloinvestointeina. Osuuskauppa Arina puolestaan rakentaa parhaillaan uusia kauppaliikkeitä ydinkeskustaan ja Linnakankaalle. 

Sote-uudistusta koskevat lakiluonnokset jälleen lausuntokierroksella
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamista koskevat linjaukset valmistuivat kesäkuussa ja ne ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Hallitus esittää mallia, jossa on 21 sote-maakuntaa sekä Helsinki ja 5 yhteistoimintaaluetta erityistason palveluita varten. Perusajatus on, että sote-palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta suurempien yksiköiden eli maakuntien harteille. Päävastuu palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on julkisella sektorilla, mutta sote-maakunta voi tarpeen vaatiessa hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja myös yksityiseltä palvelutuottajalta. Maakuntavaalit pidetään hallituksen suunnitelman mukaan alkuvuodesta 2022. Jos tämä aikataulu pitää, sote-maakuntien valtuustot aloittaisivat maaliskuussa 2022 ja itse maakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Toteutuessaan uudistus kutistaa Kempeleen talouden nykyisestä noin puoleen. Lisäksi noin kolmannes kunnan työntekijöistä siirtyy maakunnan palvelukseen. Sote-uudistusta koskevan valtakunnallisen valmistelun etenemistä voit seurata tästä linkistä: https://soteuudistus.fi/etusivu.

Hyvä kasvaa Kempeleessä
Kempele kuuluu siihen harvalukuiseen kuntajoukkoon Suomessa, jonka päivittäiset haasteet liittyvät kasvun, ei taantuman, hallitsemiseen. Kempeleen kuntakuva on vahva ja dynaaminen, ja tänne halutaan asumaan. Vetovoima ei ole sattumankauppaa. Kasvu on monen tekijän summa, mutta ennenkaikkea pitkäjänteisen ja linjakkaan työn tulosta. Päätöksenteossa ja viranhaltijatyössä on totuttu hakemaan ratkaisuja ja toimimaan yhdessä. Toimivat palvelut ovat keskeinen veto- ja pitovoiman lähde, ja palvelujen laadun ytimen muodostaa osaava henkilöstö. Sellainen meillä todella on, ja sen varaan voimme myös tulevaisuutta luottavaisesti rakentaa. Pidetään yhdessä huoli, että Hyvä kasvaa Kempeleessä jatkossakin!

”Katso taaksesi ja kiitä.
Katso eteenpäin ja luota.
Katso ympärillesi ja rakasta.”
                       -tuntematon

Zinniä ja Zemppiä syksyyn!

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja