Kempeleen kunnan internet-sivuille kouluarvosanaksi 8

ma lokak. 28 13:00:00 2019

Kempeleen kunnan internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin 30.4. - 11.9.2019, jolloin kyselyyn otti osaa 684 vastaajaa. 65 % vastaajista oli kempeleläisiä, loput ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 69 %, miehiä 31 %. Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri ikäryhmiin.

Kunnan verkkosivuilta haetaan eniten ajankohtaisia asioita, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviä tietoja, sekä terveydenhoitoon liittyviä asioita. 85 % vastanneista oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 6 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 9 % vastanneista ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä. Tietoa kunnan verkkosivuilta haetaan yhtä paljon sekä mobiililaitteilla että kiinteillä työasemilla.

Vastaajat toivoivat erityisesti enemmän mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa, sekä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Myös koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa, kirjaston sekä kulttuuritoimen kanssa halutaan asioida enemmän verkon välityksellä.

Vastaajat pitivät Kempeleen verkkosivuja hyödyllisinä ja toimivina, ja yleisesti ottaen helppokäyttöisinä. Toisaalta sivustolla olevan tiedon löytämisessä koettiin joskus vaikeuksia ja toivottiin tietosisällön kasvattamista entisestään. 

Käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,75 (asteikko 1 - 5), kaikkien käyttäjien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4 - 10) keskiarvoksi tuli 8,10.

Käyttäjätutkimusta hyödynnetään jatkossa verkkosivujen kehittämisessä. Vastaajien kesken on arvottu kolme Kempelehalii-tuotepakettia, voittajiin on otettu yhteyttä.