Johtoryhmän blogi: talousjohtaja ja kuntatalouden suunta vuodelle 2023

ma marrask. 28 15:27:00 2022

Hännät heiluen kohti vuotta 2023

Kuntatalouden suuntaa on viitoittanut vahvasti viime vuosina poikkeukselliset taloudelliset tekijät.  Viimeksi vuosina 2020 ja 2021 kuntien tilinpäätöksiin vaikuttivat valtion kunnille myöntämät ruhtinaalliset koronatuet. Vuoden 2023 poikkeus näyttää olevan soteuudistuksen vuoksi tulevat ns. verohännät. Näiden verohäntien myötä näkymä ensi vuoden talouteen on hyvä.

Vuosi 2023 on historiallinen kuntakentässä. Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalvelut ja palo- ja pelastustoiminnan palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastattavaksi. Kempeleen noin 250 sotetyöntekijän työnantaja vaihtuu ja puolet kunnan budjetista siirtyy hyvinvointialueelle. Jäljelle jää kuitenkin merkittävä kokonaisuus, n. 1000 työntekijää ja 70 milj. euroa eli kyllä meillä täällä kunnissa puuhaa edelleen riittää.

Vuoden 2023 taloutta haastaa merkittävästi kuntaan jäävien palveluiden kulujen kasvu. Kulujen kasvua kiihdyttävät yleinen inflaatio ja energian hintojen nousu. Lisäksi valtion asettamat lisävelvoitteet erityisesti varhaiskasvatuksessa kasvattavat henkilöstötarvetta. Kuitenkin näiden ns. verohäntien seurauksena talousarvio kääntyy n. 1,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ilman näitä poikkeuksellisia verotuloja ensi vuoden näkymä olisi kovasti erilainen.

Soteuudistuksen lähtökohtana on, että kunnalta poistuu yhtä paljon tuloja ja kuluja hyvinvointialueelle. Tulojen vähennykset tehdään vuodelle 2023 muun muassa kunnan veroprosenttia leikkaamalla ja kuntien yhteisöveron jako-osuusprosenttia pienentämällä.  Kuitenkin soteuudistusta edeltäneiltä vuosilta kertyvät ja vuonna 2023 tilitettävät verotulot kunnat saavat nykyisillä täysillä veroprosenteilla ja tästä syntyvät verohännät. Kempeleelle näiden verohäntien suuruus on karkean arvion mukaan n. 3–5 milj. euroa. Talousarvion loppusumma on siis tämän verran parempi ensi vuonna. Kyseessä on todella suuri summa.

Kiikarit huurussa vuodelle 2024

Vuosien 2024 ja 2025 tarkempi arviointi on miltei mahdotonta. Soteuudistuksen lopulliset laskelmat saadaan, kun tilinpäätökset 2022 valmistuvat ensi kesän tietämillä. Lopullisilla laskelmilla on merkittäviä vaikutuksia kuntien valtionosuuksiin.

Lisäksi yleisen taloustilanteen ja korkotason epävarmuus vetää kiikareita huuruun. Tämän hetken tiedon valossa kunnan talous olisi kuitenkin kääntymässä alijäämäiseksi näiden poikkeuksellisten verohäntien poistuttua vuonna 2024.

Poikkeusta vai normaalia?

Kuntatalous on myllerryksessä ja talouteen vaikuttaa jälleen ensi vuodelle ns. poikkeuksellinen erä, onneksi positiivinen sellainen. Kysymys kuuluu, onko kyseessä enää poikkeus, kun näitä poikkeuksia tuntuu ilmaantuvan vuosittain vai onko tämä osa nykyistä, normaalia toimintaympäristöä.

Joka tapauksessa kuntatalouden ennustaminen on hyvin vaikeaa ja kunnan on sopeuduttava muutoksiin. Vaikuttamismahdollisuudet talouden suuntaan kunnan omin toimin on hyvin vähäisiä isossa kuvassa. Tärkein tehtävä kunnalla on talouden suhteen pitää edellytykset kunnossa kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Lisäksi muuttuva ympäristö vaatii yhteistyötä ja joustavuutta koko kuntaorganisaatiossa, päättäjistä jokaiseen työntekijään. Onneksi nämä asiat ovat kunnossa Kempeleessä. Siten myös talouden perusasiat ovat kunnossa.

Juho Leppänen
talousjohtaja