Johtoryhmän blogi: sivistys- ja hyvinvointijohtajan ajatuksia kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta

ti toukok. 10 13:52:00 2022

Kuuletko-kuuntelenko?

Kuuletko mitä sanoin, kuulen, mutten kuuntele. Tämän päivän kiireisessä ja erilaisilla suorituksilla täyttyvässä arjessa kuuleminen ja kuulluksi tuleminen on vaarassa jäädä ohueksi. Kuulluksi tuleminen on ihmisen perustarve ja jokaiselle keskeinen vuorovaikutuksen elementti kaikissa arkisissa tilanteissa. Kuulluksi tuleminen ilmenee ja toteutuu eri tavoin eri tilanteissa. Aidossa kuuntelussa arvostetaan ja vahvistetaan kuulluksi tulemista.

Julkisen sektorin työtehtävissä kuulluksi tuleminen on yksi tehtävän toteutuksen peruskivistä. Kuuntelemisen taito on keskeinen ja tärkeä ammateissa, missä ihmisiä autetaan kuuntelemalla. Kuulluksi tulemisen on nähty edistävän hyvinvointia, jaksamista ja luovan vahvaa ja hyvää työilmapiiriä myös työyhteisöissä. Kuulluksi tuleminen rakentaa ja vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen vähentää myös mm. väärinkäsityksiä, lisää ymmärrystä ja on keskeistä myös erilaisessa päätöksenteossa. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen edellyttää myös taitoa olla hiljaa, antaa tilaa ja keskittyä kuuntelemaan ja dialogiin.

Suorittaminen, sähköpostit, sometus, hälyiset ympäristöt, lukuisat keskeytykset, kiire ja erilaiset kontaktit pirstaloivat ja täyttävät tämän päivän arkea sekä työpäivää. Keskittyminen kuulemiseen ja kuulluksi tulemiseen heikkenee. Aidosti läsnä oleva kuunteleminen ja kuuluksi tuleminen kantaa erilaisissa tilanteissa ja luo tuntee tilanteesta, johon halutaan mahdollisesti palata uudelleen. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen voimaannuttaa, luo luottamusta ja arvostusta, viestii välittämisestä ja kantaa eteenpäin. Aito, läsnä oleva kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen on avain kaikkeen vuorovaikutukseen.

Kuuntelemisiin!

Marja-Leena Meriläinen
sivistys- ja hyvinvointijohtaja