Johtoryhmän blogi: henkilöstö muutoksen keskellä - henkilöstön edustajan ajatuksia

pe lokak. 01 11:00:00 2021


Olemme eläneet työelämässä viimeiset puolitoista vuotta enemmän tai vähemmän poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pandemian myötä on entistä enemmän näkynyt laadukkaan henkilöstöhallinnon ja esihenkilötyön merkitys. Hyvän esihenkilötyön merkitys työn arjessa on todella suuri ja sen merkitys näkyy myös siinä, että juuri huono johtaminen on toiseksi painavin syy työpaikan vaihtoon. Hyvä johtaminen lisää työelämän laatua ja myös työn tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Työhyvinvointi on lakisääteinen asia ja vastuu sen toteuttamisesta on työnantajalla. Paljon työvoimaa vaativalla kunta-alalla työntekijöiden hyvinvoinnilla ja työssä jaksamisella on erityisen suuri merkitys.

Hyvä johtaminen edellyttää osaamista, kiinnostusta ja riittävää työaikaa johtamistyölle. Kempeleessä on haettu aktiivisesti ratkaisuja esihenkilötyön edellytysten turvaamiseksi. Esimerkiksi suurten kouluyksiköiden esihenkilötyöhön on saatu lisää työaikaa, joka toivottavasti näkyy henkilöstölle sekä asiakkaille positiivisena läsnäolona vuorovaikutustilanteissa. Kehitettävää on kuitenkin vielä paljon, jotta resurssit ovat riittävät tarpeisiin nähden. Erityisesti tarvitsemme esihenkilöille aikaa ja kykyä kohdata työntekijä eri tilanteissa.

Sote-uudistus haastaa meidät monella tasolla. Yksi on henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueille, joka on massiivinen muutos ja vaatii esihenkilötyöltä ja henkilöstöhallinnolta aktiivista ja tiedottavaa otetta. Sekä lähettävän että vastaanottavan organisaation tulee olla muutokseen valmis ja rakenteiden/prosessien kunnossa. Tavoite on vaativa ja aikataulu haastava, mutta tehtävissä. Uudistuksen jälkeen kasvatus- ja koulutusala on kuntien suurin toimiala sekä henkilöstön määrässä että talousmittareilla mitattuna. Tämä muuttaa kunnissa hallinnon ja poliittisen päätöksenteon painotusta ja osaltaan haastaa muutokseen.

Kunnan palvelut syntyvät työntekijän ja asiakkaan kohtaamisesta. Johtamisen ja hallinnon tehtävä on turvata laadukkaat ja määrällisesti riittävät palvelut kuntalaisille. Työturvallisuus, työhyvinvointi ja hyvä johtaminen ovat laadukkaan palvelun kivijalka, sillä kunnan tärkein voimavara ovat osaavat ja hyvinvoivat palveluita tuottavat työntekijät. Rekrytoinnin haasteet ovat arkipäivää myös kunta-alalla ja työntekijöistä huolehtivan työnantajan maine on paras houkutus- ja pitovoiman ylläpitäjä.

Erkki Eilola
Henkilöstön edustaja
Työsuojeluvaltuutettu
Pääluottamusmies, JUKO ry