Johtoryhmän blogi: hallintojohtaja - Vaalit ovat jo ovella

to marrask. 30 13:38:00 2023

Presidentinvaaleihin on parisen kuukautta aikaa. Vaikka ne tuntuvat vielä kaukaisilta ja joulukin koittaa ennen vaalipäivää, vaaleja on valmisteltu jo useamman kuukauden ajan. Valmistelu on tähän mennessä ollut rauhallista pienten asioiden ennakointia ja ilmoitusten tekemistä. Tahti kiihtyy, mitä lähemmäs vaalit tulevat. Hektisimmillään vaalityö on ennakkoäänestyksen aikaan vaaleista huolehtivien viranhaltijoiden sukkuloidessa ennakkoäänestyspisteillä täyttämässä ripeään tahtiin hupenevia materiaalivarastoja.

Kunnissa vaalit aiheuttavat aina merkittäviä lisäaskareita, jotka onneksi koostuvat pääasiassa toistuvista rutiineista. Päätöksenteossa vaalit näkyvät kunnanhallituksessa, joka päättää vaalipäivän ja ennakkoäänestyksen vaalipaikat sekä nimeää vaalilautakunnat, jotka vastaavat vaalipäivän äänestyksen toteutuksesta vaalipaikalla. Sen lisäksi kunnanhallituksen on nimettävä vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä. Vaalitoimikunnan tehtävä on toteuttaa laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys. Toinen merkittävä vaaliviranomainen kunnassa on keskusvaalilautakunta, jonka tehtäviin kuuluvat vaalien käytännön järjestelyt, kuten ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden rekrytointi. Keskusvaalilautakunta vastaa myös vaalien ja vaalijärjestelyiden tiedottamisesta.

Ylivoimaisesti eniten energiaa vaaleissa kuluu vaaliarjen toimivuuden varmistamiseen ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä. Jotta äänestystapahtuma sujuu äänestyspaikalla, täytyy vaalitoimitsijoilla olla käytettävissään tarvittavat välineet, kuten tietokoneet ja tulostimet. Sen lisäksi tarvitaan suuri määrä kyniä, paperia ja muita toimistotarvikkeita sekä varautumista sen varalta, että tietotekniikka ei toimi ja äänestys joudutaan toteuttamaan ilman tietokoneita. Arjen toimivuuden varmistaminen vaatii ennakkosuunnittelua, toimivaa logistiikkaa ja varautumista erityyppisiin häiriötilanteisiin. Presidentinvaaleissa kaikki tehdään todennäköisesti kahteen kertaan, koska gallupien mukaan näyttää siltä, että vaaleissa tarvitaan kaksi kierrosta.

Vaalien järjestäminen Kempeleen kokoisessa kunnassa vaatii paljon henkilöitä, jotka tavalla tai toisella osallistuvat vaaleihin. Kempeleen neljä vaalilautakuntaa ovat viisijäsenisiä ja jokaisessa on vähintään seitsemän varajäsentä. Kolmijäsenisellä vaalitoimikunnalla on kolme varajäsentä. Kun näihin henkilöihin lisätään vielä ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat, joita on 15-20 henkilöä, ollaan yli 70 henkilössä. Jokaisiin vaaleihin Kempeleessä tarvitaan siis yli 70 henkilöä vaalien toimittamista varten! Tähän lukuun ei sisälly kunnan organisaation henkilöstö, joka myös osallistuu vaalijärjestelyihin. Heidänkin määränsä liikkuu kymmenissä. Jos vaalien henkilömäärää haluaa suhteuttaa muuhun kunnan toimintaan nähden, niin näkökulmaa antanee tieto, että vaaleihin tarvittavien henkilöiden kokonaismäärä on suurempi kuin Vihikarissa sijaitsevan kunnanviraston henkilöstömäärä tai koko kunnan palveluksessa olevien esihenkilöiden yhteismäärä.

Ensi vuosi on poikkeuksellinen vaalivuosi, sillä kesällä järjestetään toisetkin vaalit: europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on kesäkuussa. Se tarkoittaa sitä, että kun presidentinvaalit on saatu järjestettyä, niin valmistelut alkavat välittömästi kesäkuuta varten. Töitä siis riittää!

Toni Saranpää
Hallintojohtaja