Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ohjeistus juhannuskokkojen poltosta

ke kesäk. 23 12:07:00 2021

Juhannus lähestyy ja sen myötä kysymykset juhannuskokkojen polttamisesta. Osassa maata on voimassa olevia metsäpalovaroituksia, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ei ole voimassa olevia varoituksia jotka estäisivät juhannuskokkojen polttamisen.

Juhannuskokkojen polttamisessa on huomioitava seuraavaa:

 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen (pelastuslaki § 6). Lisäksi on huomioitava rakennusten läheisyys. Polttajaltaan karannut avotuli tai juhannuskokon kipinät sytyttävät rakennuksia siinä missä metsää tai maastoa. Varoitukset voi selvittää mm. säätiedotuksista tai ilmatieteenlaitoksen Internet-sivuilta osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.. Näyttää todennäköiseltä, että juhannuksena 2021 ei ole voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroituksia Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella.
 • Juhannuskokon polttamiselle on saatava maanomistajan lupa.
 • Oulussa ympäristönsuojelumääräykset kieltävät avotulen teon taajaan asutulla alueella muualla kuin ulkona sijaitsevassa tulisijassa tai erikseen merkityllä tulentekopaikalla. Pääsiäis-, juhannus- tai muista ”juhlakokoista” ei ole kirjattu poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksiin.
 • Juhannuskokosta aiheutuviin savuhaittoihin ja palovaaraan on syytä kiinnittää huomiota myös niissä kunnissa, joissa ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Taajaan asutulla alueella kokot ja nuotiot aiheuttavat helposti savuhaittaa, josta tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen. Jos savuhaitat ovat mahdollisia, on kokon sijasta syytä tyytyä nuotioon tai luopua polttamisesta kokonaan.
 • Polttopaikan tulisi olla kaikissa tapauksissa rannan läheisyydessä palamattomalla maapohjalla. Suurehkon/ suuren juhannuskokon etäisyys metsään tai rakennuksiin tulisi olla poltettavan materiaalin määrästä ja olosuhteista riippuen vähintään 50 metriä (Ohje esim.: 50 metriä + 2 metriä/ kasakuutiometri).
 • Polttopaikan ympäristö on tarvittaessa kasteltava huolellisesti ennen kokon sytyttämistä.
 • Juhannuskokossa saa polttaa vain kuivaa ja käsittelemätöntä puuta, oksia ja risuja. Paperia, pahvia, heiniä yms. voi käyttää sytykkeenä.
 • Juhannuskokkoa ei saa missään tapauksessa sytyttää bensalla tai muulla erittäin herkästi syttyvällä palavalla nesteellä.
 • Juhannuskokon polttajan tai muun avotulen tekijän on varattava polttopaikalle riittävästi sammutusvälineitä kokon sammuttamiseen. Sammutteena on oltava vettä.
 • Juhannuskokon polttaja tai muun avotulen tekijä on vastuussa siitä, että poltto ei aiheuta vaaraa yleisölle tai sivullisille.
 • Juhannuskokon polttaja tai muun avotulen tekijä vastuussa vahingoista, joita poltosta voi aiheutua. Hän on myös vastuussa kokon jälkisammutuksesta ja -vartioinnista sekä palamisjätteiden käsittelystä.

Hätäkeskus ei ota vastaan juhannuskokkoja koskevia ilmoituksia. Juhannuskokosta voi ilmoittaa pelastuslaitokselle käyttämällä sähköistä ilmoituspohjaa. Ilmoituslomake löytyy pelastuslaitoksen Internet-sivuilta.

Juhannuskokon polttamista suunnittelevan on hyvä huomata, että jos juhannuskokosta tehdään ”aiheeton” hätäpuhelu, on hätäkeskuksen tehtävä pelastustoimelle hälytysilmoitus ja pelastuslaitoksen yksiköiden lähdettävä suorittamaan tehtävää.

Juhannuskokon polttajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä onnistuu rajoittamalla polton kokoa, polttamalla kuivaa ja hyvin palavaa puutavaraa/ risuja, josta ei muodostu voimakasta savua sekä tiedottamalla juhannuskokosta lähiympäristön asukkaita.

Pelastuslaitoksen asemapaikoilta voi kysyä neuvoja juhannuskokon turvallisesta polttamisesta.

Oulu-Koillismaan pleastuslaitos