Uudet viranhaltijapäätökset julkaistaan verkkosivuilla helmikuusta alkaen

to tammik. 31 13:01:00 2019

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkkosivuilla lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksittäiset viranhaltijat käyttävät valtuuston tai muun toimielimen heille delegoimaa valtaa ja tämä on yksi peruste julkisuuden tarpeellisuudelle. Hallinnon avoimuudella edistetään ihmisten luottamusta päätöksentekoon (Kuntalaki § 140). Julkaistaviin viranhaltijapäätöksiin kuuluvat ne päätökset, joihin kuntalaisilla on muutoksenhakuoikeus. Yksilöpäätöksiä ei julkaista yleisessä tietoverkossa. Lisäksi henkilötietolainsäädäntö asettaa vaatimuksia henkilötietojen suojaamiselle. Päätökset ovat nähtävillä vain muutoksenhakuajan.

Kunnan päivitetty asiahallintajärjestelmä mahdollistaa viranhaltijapäätösten julkaisemisen 1.2.2019 alkaen yleisessä tietoverkossa. Viranhaltijapäätökset julkaistaan välittömästi niiden valmistuttua ja ne näkyvät Kempeleen kunnan kotisivulla osoitteessa http://edu.kempele.fi/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames.