Raideliikennettä nopeutettava Länsi- ja Pohjois-Suomessa

ke maalisk. 20 13:00:00 2019

Elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellytys on nopeuttaa Suomen pääradan raideliikennettä, mikä tukee myös komission ehdotusta laajentaa TEN-T ydinverkkokäytävää Helsingistä-Tornioon ja edelleen Perämeren kautta Ruotsiin ja Norjaan. Kapasiteetin lisääminen edellyttää kaksoisraiteen rakentamista Tampereelta pohjoiseen ja kesken jääneen Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen loppuunsaattamista mm. Oulu-Liminka välillä. Kehittämistoimenpiteet tulee kohdentaa erityisesti pääradan hitaimmille osuuksille sekä erityisesti tavaraliikenteen ja kansallisen kasvun kannalta kriittisille osuuksille Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Välillä Oulu-Kokkola korostuvat tavaraliikenteen suuret (6,6-6,7 miljoonan tonnin) ja kasvavat kuljetusmäärät, jotka ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa. Myös henkilöliikenne on vahvassa kasvussa Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Kilpailun avautuminen edellyttää myös kapasiteetin ja nopeuden nostoa koko pääradan osalta. Pohjoisen pääradan kehittämisellä on myönteinen vaikutus päästövähennysten toteutumiseen.

Euroopan komission esitys Suomen pääradan saattamisesta osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää tukee ja velvoittaa palvelutason nostoa. Valtion tulee varata riittävät määrärahat, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan pääradan Seinäjoki-Oulu-Tornio välin suunnittelun. Tämä tulee tehdä huomioiden tuleva hallitusohjelma ja kansallinen 12 vuoden pitkäaikainen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Länsi- ja Pohjois-Suomen osalta suunnitelmat tulee olla valmiina ja aikataulutettuna, siten että kiireellisimpien kohteiden toteutukseen voidaan hakea eurooppalaista CEF hankerahoitusta heti ohjelmakauden alussa.

Suunnittelussa tulee keskittyä erityisesti matka-aikojen lyhentämiseen niin että Tampereen ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä tunnissa, Seinäjoen ja Tampereen välinen matka 40 minuutissa, Oulun ja Seinäjoen välinen matka 2 tunnissa ja Oulun Helsingin välinen matka kokonaisuudessaan 4 tunnissa nopeutta nostamalla. Junan tulee pysähtyä risteysasemilla. Tampereen, Seinäjoen, Kokkolan, Ylivieskan ja Oulun kaupungit ovat käynnistäneet nopeudennostoselvityksen Oulu-Tampere välillä. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2019, jota voidaan hyödyntää jatkotyössä.

Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmupiste. TEN-T ydinverkkokäytävän laajennus luo uudenlaisen mahdollisuuden kehittää henkilö- ja tavaraliikennettä. Tämä edellyttää Laurila-Tornio/Haaparanta rataosan sähköistystä ja kehittämistä niin, että junaliikenne kulkee Tornio/Haaparantaan vuonna 2021. Pääradan kehittämistä tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä Ruotsin toimijoiden kanssa.

Oulussa 20.3.2019

Etelä-Pohjanmaan liitto, Antti Saartenoja vs. maakuntajohtaja
Keski-Pohjanmaan liitto, Jyrki Kaiponen vt. maakuntajohtaja
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pauli Harju maakuntajohtaja
Lapin liitto, Mika Riipi maakuntajohtaja
Seinäjoen kaupunki, Jorma Rasinmäki kaupunginjohtaja
Kokkolan kaupunki, Stina Mattila kaupunginjohtaja
Ylivieskan kaupunki, Maria Sorvisto kaupunginjohtaja
Raahen kaupunki, Ari Nurkkala kaupunginjohtaja
Oulun kaupunki, Päivi Laajala kaupunginjohtaja
Tornion kaupunki, Timo Nousiainen kaupunginjohtaja
Kemin kaupunki, Tero Nissinen kaupunginjohtaja
Rovaniemen kaupunki, Esko Lotvonen kaupunginjohtaja
Hailuodon kunta, Aki Heiskanen kunnanjohtaja
Iin kunta, Ari Alatossava kunnanjohtaja
Kempeleen kunta, Tuomas Lohi kunnanjohtaja
Lumijoen kunta, Paula Karsi-Ruokolainen kunnanjohtaja
Limingan kunta, Pekka Rajala kunnanjohtaja
Muhoksen kunta, Jukka Syvävirta kunnanjohtaja
Tyrnävän kunta, Vesa Anttila kunnanjohtaja