Metsärinteelle rakennetaan hulevesikosteikkoja

pe toukok. 29 13:51:00 2020

Hulevedet hallintaan kolmistaan-hanke on vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hulevesikosteikkoja Ylivieskan kaupungin, Raahen kaupungin ja Kempeleen kunnan alueella.

Hulevesien aiheuttamat ongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet etenkin kuntien taajamissa. Keväisten sulamisvesien aiheuttamien virtaamapiikkien ohella ongelmaksi ovat nousseet rankkasateista syntyvät ylivirtaamapiikit. Tulviminen lisää myös ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumia vesistöihin.

Kempeleessä tarkemman suunnittelun alue on Metsärinteen läpi virtaava Kokelininoja jonka varrelle uudet kosteikot rakennetaan.

Hanke on ympäristöministeriön rahoittama Vesien- ja merenhoitoa edistävä hanke.

Hankkeen toteuttaja: Ylivieskan kaupunki, Raahen kaupunki ja Kempeleen kunta

Rakentamisaikataulu: 7/2020

Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Lisätietoja: https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/viheralueet-ja-leikkipuistot/metsarinteen-kosteikot.html