Kysely kempeleläisille lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisän nostamisesta (Kempele-lisä)

ti syysk. 20 11:11:00 2022

Kempeleessä selvitetään kotihoidontuen kuntalisän nostamisen vaikutuksia. Kotihoidontuen kuntalisä on Kempeleen kunnan maksama lakisääteisen kotihoidontuen päälle maksettava osuus. Pyydämme Teitä vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolla kartoitetaan huoltajien näkemyksiä kotihoidontuen kuntalisän nostamisesta 500 euroa/kk/perhe. Tällä hetkellä Kempele-lisä on 73 euroa/kk/perhe.

Tästä kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D4775022F5F2FD2D

(Huomioi, että kyselyssä voi tulla vastauksien perusteella joko lisää kysymyksiä tai osa kysymyksistä hävitä näkyvistä.)