Kunta jakaa avustuksia tapahtumien järjestämiseksi

ma jouluk. 18 11:50:00 2023

Kempeleen kunta jakaa avustuksia olemassa olevien tapahtumien kehittämiseksi ja uusien tapahtumien saamiseksi kuntaan. Vuoden 2024 osalta avustushaku on auki 20.12.2023 - 31.1.2024. Avustuksiin on budjetoitu yhteensä 35 000 €.

Yleiset kriteerit avustuksen saamiseksi:
• Hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys, säätiö tai yritys. Hakija voi olla miltä paikkakunnalta tahansa, mutta tapahtumapaikan on oltava Kempele.
• Tapahtuma-avustus voidaan myöntää vuoden aikana samaan tapahtumaan vain kerran. Tapahtuma-avustusta ei myönnetä jälkikäteen.
• Tapahtuman on oltavat matkailullisesti merkittävä tai sellaiseksi mahdollisesti kehittyvä.
• Tapahtuma aktivoi ihmisiä osallistumaan, on ammattimaisesti toteutettu sekä alueellisesti katsottuna merkittävä.
• Tapahtuma voi olla myös tapahtumien sarja, jolloin sarjan osien vaikutus lasketaan yhteen.
• Avustusta myönnettäessä summassa otetaan huomioon tapahtuman/ hakijatahon kunnalta hakemat muut avustukset ja erikseen sovitut yhteistyösopimukset
• Järjestäjä varaa osan lipuista Kaikukorttilaisille (esim. 10-15 kpl)

Hakemuksia arvioidaan alla olevien kohtien perusteella, jotka pisteytetään.
• Tapahtumalla on positiivinen vaikutus alueen imagoon ja se tuo kunnalle erityistä näkyvyyttä paikallisesti tai valtakunnallisesti
• Tapahtuma vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta sekä tukee Kempele-sopimuksen valintoja.
• Tapahtuma pyrkii aktiivisesti tavoittamaan uutta yleisöä ja edistää kuntalaisten osallisuutta.
• Tapahtuma on vastuullinen ja huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet
• Tapahtuma on alueelle elinkeinopoliittisesti merkittävä, matkailutuloa tuova tapahtuma.

Avustusta haetaan ensisijassa Webropol-lomakkeen kautta. Lisätietoja avustushausta löydät kunnan avustusten sivuilta.