Kunnanjohtajan pääsiäistervehdys

to huhtik. 14 14:15:00 2022

Pääsiäinen katkaisee talven, tauottaa kevään uurastuksen ja tarjoaa mukavan pitkän viikonlopun irrottautua työstä ja arjesta. Kevään valo ja lämpö valtaavat tilaa talven vilulta ja viimalta. Pääsiäinen on täynnä keväisen luonnon heräämiseen liittyviä vertauskuvia. Rairuoho, narsissit, pajunkissat, pääsiäistiput ja munat symboloivat kasvua, hedelmällisyyttä ja uutta elämää. Elämää juhlitaan kristillisessä perinteessäkin. Pääsiäinen on kristinuskon vanhin ja tärkein, ylösnousemuksen, juhla.

Kuntakentällä pääsiäiseen laskeudutaan alakuloisissa tunnelmissa. Koronapandemia on sekoittanut arkea parin vuoden ajan, eikä tämä ”pirulainen” näytä väsymisen merkkejä: korona velloo keskuudessamme valtoimenaan. Lohdullista kuitenkin on, että sairastuneiden oireet ovat pääosin lieviä ja rokotesuoja laajaa. Ihmiset ovat oppineet ja tottuneet elämään koronaepidemian keskellä. Sen sijaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tyrmistyttänyt meitä kaikkia. Sota tuhoaa itsenäistä valtiota hirvittävällä vimmalla ja kylvää kuolemaa uhreja valikoimatta. Uutisvirta sota-alueelta tuo silmiemme eteen alati synkkää, ahdistavaa ja pelottavaa katsottavaa. Koronakurimuksen jo valmiiksi raskauttama ihmismieli on ahtaalla. Eikä kevennystä tuo tieto siitä, että sodan negatiiviset vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan ja talouteen tulevat olemaan laajat ja kauaskantoiset.

Vaikka arkea varjostavat yhtäaikaisesti nyt useat kriisit ja laaja epävarmuus, olemme selvinneet Suomessa ja Kempeleessäkin haasteista toistaiseksi hyvin. Ihmisten perusturvallisuudesta on kyetty huolehtimaan ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset rattaat on pystytty pitämään liikkeessä. Terveelle pohjalle rakennettu demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta on osoittanut jälleen toimivuutensa. Ennalta tehty varautumien erilaisiin uhkiin ja valmius toimia kriisiaikoina ovat korkealla tasolla.

Kriiseistä huolimatta vuosi 2022 on käynnistynyt Kempeleessä suotuisissa merkeissä. Kunnan väestökasvu on jatkunut ripeänä, selvästi seudun voimakkaimpana. Helmikuun lopussa Kempeleessä asui 19 183 ihmistä. Kasvua selittää syntyvyyden lisäksi positiivinen muuttotase. Jatkokin näyttää lupaavalta. Kunnan asuintontteihin kohdistuu edelleen historiallisen suurta kysyntää, mikä ennustaa reipasta rakentamisen vuotta. Sama trendi on nähtävissä yritystonttienkin kohdalla. Kasvun myötä myös kunnan työllisyystilanne on kohentunut alkuvuoden aikana, ja tälläkin hetkellä Kempeleessä on avoimena satoja työpaikkoja.

Taloudellisesti vuosi on käynnistynyt odotetusti, mutta etenkin Ukrainan sota kasaa taivaalle tummia pilviä. Talouden kasvuennusteet ovat heikentyneet, inflaatio on kiihtynyt nopeasti ja investointien kustannuslaskelmat menneet uusiksi muun muassa raaka-aineiden ja energian hintojen nousun myötä. Myös materiaalien saatavuudessa on lisääntyvissä määrin ongelmia. Tämä kaikki pakottaa niin yritykset kuin kunnankin tarkistamaan investointisuunnitelmiaan ja varautumaan hankkeissa odottamattomiin käänteisiin. Toivottavasti juuri käynnistyvän mammuttimaisen Kirkonkylätalohankkeen rakentamistyöt etenevät kuitenkin suunnitellusti.

Vuosi 2022 on Kempeleessä vahvaa muutoksen ja tulevaisuustyön aikaa. Kunta päivittää valtuuston johdolla strategista Kempele-sopimusta parhaillaan ja täsmentää keskeisiä tavoitteitaan lähivuosille. Myös laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 on valmistumassa kevään aikana. Organisaatiokin on myllerryksessä, sillä noin neljäsosa kunnan 1 200 työntekijästä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Uudistukseen valmistaudutaan järjestelemällä kunnan johtoa, henkilöstöä ja palveluita uudelleen pitkin vuotta. Ylimmän johdon vaiheittain toteutettavat organisaatiomuutokset ovatkin jo olleet päätöksenteossa.

Elämme historiallisia muutoksen ja kriisin vuosia, ja joudumme kaikkialla sietämään poikkeuksellista epävarmuutta. Kunta kantaa laajaa vastuuta turvallisen arjen sujumisesta ja riittävien palvelujen järjestämisestä kriisiaikoinakin. Tehtävä on vaativa, eikä siinä onnistuminen ole itsestäänselvyys. Vaikeina aikoina korostuu meidän jokaisen kyky ja halu tehdä yhteistyötä, tahto tukea heikompia ja vahvistaa keskinäistä luottamusta sekä rohkeus uskoa parempaan tulevaisuuteen. Tätä kaikkea Kempeleestä onneksi löytyy, ja on aina löytynyt. Pidetään tästä kiinni myös jatkossa.

Lähipäivien sää näyttäisi keväisen aurinkoiselta. Levollista, lempeää ja liikunnallista pääsiäisen aikaa siis!

 

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja