Köykkyrin rinteen laajennus ja pulkkamäen rakentaminen

pe kesäk. 05 09:00:00 2020

Kempeleen kunnan tekniset palvelut aloittaa Honkasessa Köykkyrin rinteen laajentamiseen liittyvät työt viikolla 23. Rinteen laajennustyöt aloitetaan puiden kaadolla ja työmaantien rakentamisella. Maanajo käynnistyy lähiviikkojen aikana. Liitteenä olevalle kartalle on merkitty työmaan sijainti. Työmaa-alue aidataan ennen maanajon alkua. Lisätietoa antaa tarvittaessa kunnallistekniikkainsinööri Arttu Orajärvi p. 040 595 6028.

Kartta