Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua – valtio ja Oulun kaupunkiseutu ovat sopineet MAL-sopimuksen

to lokak. 08 13:30:00 2020

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista 8.10.2020. Tässä yhteydessä valtio ja Oulun kaupunkiseutu ovat allekirjoittaneet kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen tähtäävät sopimukset. Sovittujen toimien toteutus Oulun kaupunkiseuduilla on osin jo käynnistynyt kesäkuussa saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta.

Nyt sinetöidyillä sopimuksilla tavoitellaan hiilineutraalia Oulun kaupunkiseutua, lisätään asuntotuotantoa ja nostetaan kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen kulkutapaosuutta.

- Oulun seudulle ja Pohjois-Suomelle on erittäin tärkeää, että MAL-sopimukseen kirjattu Tam-pere-Oulu-välityskykytarkastelu tehdään nopeasti. Toivomme, että tarkastelu jouduttaa koko pääradan kehittämistä ja näin myös meille tärkeän Liminka-Oulu kaksoisraiteen etenemistä. Raideosuudella matkustaa noin 1,2 miljoonaa henkilöä vuodessa ja tavaraliikenteen noin 7 mil-joonan tonnin kuljetusmäärät ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa, Oulun kaupunginjoh-taja Päivi Laajala toteaa.

- MAL-sopimuksista on tullut vakituinen osa kaupunkipolitiikan työkalupakkia. Näissä uusissa MAL-sopimuksissa katse on suunnattuna 2030-luvulle. Tämä auttaa pitkäjänteisten kauas katsovien suunnitelmien tekemistä hiilineutraalin yhdyskuntarakenteen ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseksi, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kuvaa.

Valtio on sitoutunut kestävän liikkumisen hankkeisiin yli 750 miljoonan euron rahoituksella ja yhdessä kuntien sitoumusten kanssa sopimuksilla käynnistetään vähintään 1,4 miljardin euron toimenpiteet. Summasta suurin osa kohdennetaan raide- ja raitiotieliikenteeseen. Lisäksi luvassa on merkittäviä parannuksia pyöräilyyn ja kävelyyn sekä joukkoliikenteen palveluihin.

Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ovat neuvotelleet Oulun seudun kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä, Pohjois-Pohjanmaan liitto,

ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainmi-nisteriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueiden Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Kaupunginjohtajan sihteeri Katja Seppälä, p. 044 703 1164, katja.seppala(at)ouka.fi

MAL-sopimus

Linkki kesäkuussa lähetettyyn Oulun kaupunkiseudun MAL-tiedotteeseen.