Kempele on valittu mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun

to tammik. 21 14:17:00 2021

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilua määrittää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaki (1046/2020, jälj. kokeilulaki). Opetus- ja kulttuuriministeriö on poiminut ositettuna satunnaistamisena kokeiluun osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta), joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa toimipaikoissa. Otantaan on otettu sellaiset kunnat tai kunnista koostuvat alueet, joissa asuu vähintään 100 vuonna 2016 syntynyttä lasta ja joissa on vähintään neljä 8 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset täyttävää esiopetuksen toimipaikkaa.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.