Johtoryhmän blogi: tekninen johtaja - Kestävä, laadukas ja sujuva joukkoliikenne!

pe syysk. 29 12:39:00 2023

Oulun seudun joukkoliikenteen liikennöintiä ja kilpailutusta ohjataan palvelutasosuunnitelmalla. Oulun eteläisten kuntien palvelutasosuunnitelma on päivitetty vuosille 2022–2026. Palvelutasosuunnitelman päivityksen yhteydessä tehtiin asiakaskysely ja sen pohjalta tehtiin palvelutasosuunnitelmaan pohjautuva esitys Kempeleen linjojen kehittämisestä.

Palvelutasomäärityksen tavoitteena on kuvata, millaista joukkoliikenteen palvelutason tulisi olla Oulun eteläisten kuntien alueella ottaen huomioon alueen asukkaiden liikkumistarpeet, kuntien joukkoliikenteen kehittämistavoitteet sekä käytettävissä olevan rahoituksen.

Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa eteläisten kuntien joukkoliikenteen kehittämistä ja Oulun seudun joukkoliikenneviranomaisen hankintoja. Joukkoliikenteen kilpailutusta varten on suunniteltu palvelutasotavoitteet ja toteutettava linjasto.

Tavoitteena on, että palvelutasomääritys ohjaa osaltaan myös maankäytön ja palveluverkkojen suunnittelua. Joukkoliikenteen järjestämisen näkökulmasta oleellisinta on ohjata maankäytön kasvua joukkoliikenteen kannalta suotuisille alueille. Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan niin, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Palvelutaso paranee ja bussit kulkevat sähköllä- ja kaasulla

Uuden palvelutasopäätöksen myötä vuorovälit tihentyivät useammalla Kempeleessä kulkevalla linjalla. Lisäksi Kempeleeseen avattiin kokonaan uusi linja Oulunsalon Niemenrannan ja Zeppelinin välille. Linjalla on molempiin suuntiin viisi vuoroa, jotka painottuvat koulujen lukujärjestykseen ja työpaikkaliikenteeseen. Uusi linja on saanut jo alkumetreillä hyvää palautetta. Opiskelijat ja työssäkäyvät pääsevät bussilla nyt suoraan Oulunsalosta Kempeleen lukioon ja Oulun seudun ammattiopistolle sekä asioimaan mm. Kempeleen keskustaan, kauppakeskus Zeppeliniin ja vaikka uintireissulle Zimmariin!

Päivitetyn palvelustasopäätöksen lisäksi Oulun eteläisten kuntien liikennöitsijä kilpailutettiin sopimuskaudelle 5.6.2023 ja päättyy 1.6.2031 (8-vuotta). Käyttövoimavaatimuksena oli kokonaan puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Kempeleessä liikennöikin tällä hetkellä nykyaikaiset sähkö- ja kaasubussit.

Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat kestävää kehitystä

Kempele-sopimuksessa on tavoitteena, että joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuu vähintään 80 % uusista rakennetuista asunnoista. Osavuosikatsauksen 8/2023 mukaan joukkoliikennevyöhykkeelle on sijoittunut 69,2 % valmistuneista asunnoista. Hyvällä tiellä ollaan ja loppuvuodelle odotellaan parempia lukemia. Toisena mittarina Kempele-sopimuksessa on joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu. Kumulatiivinen nousijamäärä tammikuusta elokuun loppuun onkin kasvanut huikeat 30 % vuoden takaiseen verrattuna. Matkustajamäärissä on noustu jo ohi koronan aiheuttaman matkustajakadon edeltävälle tasolle. Palvelustason mukaiset parannukset ja matkustajamäärien positiivinen kehitys buustaa jatkamaan edelleen jo nyt hyvin toimivaa ja kestävää joukkoliikennettä!

Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Tuomo Perälä
tekninen johtaja