Johtoryhmän blogi: kunnanjohtaja - Tehdään iästä numero!

ma lokak. 02 14:45:00 2023

Tällä viikolla vietetään Vanhustenviikkoa otsakkeella Tehdään iästä numero. Tämä kattoteema onkin varsin osuva, sillä ikäihmisten määrä Suomessa on ollut jo tovin kovassa kasvussa. Trendiä ovat vahvistaneet erityisesti alhainen syntyvyys ja elinajanodotteen kasvu. Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa Suomessa noin 26 prosenttiin, eli noin 1,5 miljoonaan, vuoteen 2030 mennessä. Muutoksen suuruutta kuvannee parhaiten se, että vuonna 2 000 Suomessa eli noin 780 000 yli 65-vuotiasta. Myös hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta 90-vuotiasta, on heitä tällä hetkellä jo reilut 50 000.

Myös Kempeleessä ikäihmisten määrä on selvässä kasvussa, vaikka kunnan väestöpyramidi onkin vielä suhteellisen tasapainoinen. Kempele kuuluu harvalukuisten luonnollista väestökehitystä saavien kuntien joukkoon Suomessa, eli syntyvyys ylittää reippaasti kuolleisuuden. Tämän lisäksi kunnan elinvoima, palvelut, sijainti ja erityisesti kasvava työpaikkavaranto houkuttavat työikäistä väestöä perheineen muuttamaan paikkakunnalle. Se tasapainottaa ikäpyramidia. Kempeleen väestöstä yli 65-vuotiaita on 16 prosenttia (noin 3 100). Ennusteiden mukaan määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 20 prosenttiin, eli noin 4 400:aan. Yli 90-vuotiaita kempeleläisiä on tällä hetkellä sata.

Määriä kuvaavat luvut ovat hätkähdyttäviä, mutta iästä on syytä tehdä numero muustakin syystä. Vaikka ikääntymiseen liittyy väistämättä fyysisiä ja terveydellisiä haasteita, ikäihmiset ovat yhteiskunnalle myös elintärkeä voimavara. Ikääntyneiden etuoikeus on ottaa päivät rennommin, mutta mikäli voimavaroja ja haluja riittää, on tärkeää, että ikääntyneillä on mahdollisuus olla mukana myös kaikessa yhteiskunnallisessa kehittämisessä. Ikäihmisillä on usein runsaasti tietoa, taitoa ja elämänkokemusta, jota he voivat jakaa nuorempien sukupolvien kanssa. Monissa perheissä ja yhteisöissä ikääntyvillä vanhemmilla ja isovanhemmilla on myös keskeinen rooli sujuvan arjen mahdollistamisessa nuoremmille polville.

Ihmiset elävät entistä pidempää entistä terveempinä. Moni eläkeläinen täyttääkin lisääntynyttä vapaa-aikaansa erilaisin harrastuksin ja aktiivisella kansalaisuudella osallistuen yhdistys- ja järjestötoimintaan, vapaaehtoistyöhön tai muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tämä kolmannen sektorin toiminta antaa sisältöä yksilöiden elämään ja hyödyttää usein suuresti myös kuntia ja kyliä erilaisten palvelujen ja virikkeiden järjestämisessä. Eläkeläisresurssin merkitys korostuu entisestään kasvavan työvoimapulan myötä. Ikäihmiset myös käyttävät uskollisesti paikallisia palveluja ja tukevat siten osaltaan alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä, ja edistävät muutenkin monin eri tavoin paikallisyhteisön kehittymistä.

Suomi on piskuinen kansakunta, jolla ei ole varaa ylenkatsoa seniorikansalaisiaan, heidän kykyjään, osaamistaan, eikä taitojaan. Ikääntyneiden voimavarat on tunnustettava ja tunnistettava, ja niitä on kyettävä arvostamaan, kehittämään ja hyödyntämään nykyistäkin paremmin. Tämä ei vaadi mitään hokkuspokkustemppuja, vaan aivan normaalia ikäihmisten huomioimista ja tukemista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä, laadukkaiden ja oikea-aikaisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kannustamisessa. Tiivistetysti kyse on siitä, että pidämme kolmanteen ikään ennättäneet mukana kaikessa. Jotta tässä varmasti onnistutaan, iästä on syytä pitää ääntä - ja tehdä siitä sitä numeroa.

Hyvää Vanhustenviikkoa!

 

Tuomas Lohi
kunnanjohtaja