Johtoryhmän blogi: kunnanjohtaja kertoo kuntakuulumisia - kohti historiallista syksyä

ti elok. 02 15:23:00 2022

Kohti historiallista syksyä

Kesälomakausi lähenee loppuaan ja paluu työarkeen alkaa. Toivottavasti jokaisen lomapäivät ovat sujuneet leppoisasti ja mieli on saanut tilaa rauhoittua ja virkistyä. Edessä on jälleen työntäyteinen syksy. Kasvukunta haastaa entiseen tapaan palvelutuotantoa ja päätöksentekoa, mutta ilmassa on tällä kertaa monta muutakin kuntiin ja meidän jokaisen arkeen vaikuttavaa palloa: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa monine heijastevaikutuksineen, koronapandemia uusine variaatioineen, työvoimapula, inflaatio, korkojen nousu ja niin edelleen.

Yleinen epävarmuus ja talousnäkymät haastavat, mutta Kempeleessä voidaan laskeutua syksyyn kuitenkin hyvillä mielin. Vaikka parantamisen varaa on aina, palvelut pelaavat ja kunnan elinvoimaa kuvaavat indikaattorit ovat tällä hetkellä hyvässä asennossa. Kempele sai keväällä valtakunnallisen tunnustuksen Suomen pientalomyönteisimpänä kuntana. Kempele nousi myös kuntakokoluokassaan kakkoseksi Suomen Yrittäjien keväällä julkaisemassa yrittäjien kuntabarometrissa. Kunnassa on hyvä asua, elää ja yrittää, kuten Kempele-sopimuksessakin on tavoitteeksi asetettu.

Kempele lukeutuu Suomen vetovoimaisimpien kasvukuntien joukkoon. Yrityskanta vahvistuu tasaiseen tahtiin, mikä lisää työpaikkoja, parantaa työllisyystilannetta ja vahvistaa kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Kempeleen sijainti osana väestörakenteeltaan nuorta Oulun seutua, vahvan koulutuskaupunki Oulun kupeessa, on erinomainen. Kansainvälinen lentokenttä ja satama-alue, nelostie sekä rautatie asemineen luovat tärkeää perustaa tulevaisuuden Kempeleenkin rakennustyölle.

Kasvu jatkuu ja investoinnit etenevät

Kevät ja kesä ovat sujuneet positiivisissa merkeissä. Kempeleen väestökasvu on jatkunut vahvana, vaikkakin se on ollut selvästi maltillisempana kuin edellisvuonna. Kunnassa asui kesäkuun lopussa 19 254 ihmistä. Lapsia on syntynyt viimevuotiseen tahtiin, mutta muuttoliike on ollut aiempaa hitaampaa. Kunnan asuintontteihin kohdistuu silti edelleen suurta kysyntää. Myös työllisyystilanne on kohentunut, ja tälläkin hetkellä Kempeleessä on avoimena parisataa työpaikkaa. Työvoimapula onkin muodostumassa yhä useamman yrityksen ongelmaksi, jopa kasvun esteeksi. Pula osaajista rasittaa myös laajenevaa osaa kunnan palvelutuotannosta. 

Kunnan taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Palvelut on kyetty järjestämään pääosin valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet alkuvuonna jopa ennakoitua paremmin. Talouden kasvuennusteet ovat kuitenkin nopeassa tahdissa heikentyneet, inflaatio on kiihtynyt ja investointien kustannuslaskelmat menneet uusiksi muun muassa raaka-aineiden ja energian hintojen nousun myötä. Myös materiaalien saatavuudessa on lisääntyvissä määrin ongelmia. Tämä kaikki on jo nyt pakottanut niin yritykset kuin kunnankin tarkistamaan investointisuunnitelmiaan ja varautumaan hankkeissa odottamattomiin käänteisiin. Kempeleessä investoinnit ovat pääosin toteutumassa suunnitellusti. Merkittävää on eritysesti se, että keväällä käynnistyneen uuden massiivisen kirkonkylätalon rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille

Vuosi 2022 tulee jäämään historiaan perinteisen laajan kuntaidean viimeisenä. Kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kempelekin on valmistautunut jo pitkään uudistuksen toteutumiseen. Aivan viime kuukausina on muun muassa rukattu organisaatiota ja tehtäväkuvia, ja järjestelty palvelukokonaisuuksia uudelleen tulevaisuuden kuntaa silmällä pitäen.

Uudistamista riittääkin, sillä hyvinvointialueelle tulee siirtymään tukipalvelut huomioiden neljäsosa Kempeleen 1 200:sta työntekijästä. Kunnan budjetti supistuu nykyisestä puoleen. Kunnan kiinteistömassasta hyvinvointialueelle vuokrataan vajaat parikymmentä prosenttia, suurimpina yksittäisinä kohteina terveyskeskus, paloasema ja toimintakeskus Zytyke. Hyvinvointialueesta ja sitä koskevasta valmistelutyöstä saat ajantasaista lisätietoa täältä: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/.

Työtä muutosten ja kriisien keskellä

Vuosi 2022 on Kempeleessä vahvaa muutoksen ja tulevaisuustyön aikaa. Valtuusto on prosessoinut kunnan tulevaisuuden painopisteitä kuukausien ajan. Päivitetty strateginen Kempele-sopimus hyväksytään toiminnan perustaksi syyskuussa. Myös laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 on valmistunut ja hyväksytty keväällä. Nämä molemmat asiakirjat ohjaavat vahvasti kunnan operatiivista työskentelyä ja niillä pyritään vastaamaan paitsi kunnan kehittämisen haasteisiin myös vahvistamaan kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Kasvava huoli on varsinkin lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Ahdistus, väsymys ja mielen häiriöt kalvavat yhä useampaa. Samaan aikaan kaikenlainen ilkivalta, sotkeminen ja häiriökäyttäytyminen ovat lisääntyneet. Tilanteeseen on tartuttava napakasti ja laajalla rintamalla. Syyttävien sormien sijaan on keskityttävä ratkaisujen hakemiseen. Siihen tarvitaan meitä kaikkia.

Elämme historiallista muutoksen ja kriisien aikaa, ja joudumme kaikkialla sietämään poikkeuksellista epävarmuutta. Kunta kantaa laajaa vastuuta turvallisen arjen sujumisesta ja riittävien palvelujen järjestämisestä vaikeinakin aikoina. Tehtävä on vaativa, eikä siinä onnistuminen ole itsestäänselvyys. Vaikeina aikoina korostuu meidän jokaisen kyky ja halu tehdä yhteistyötä, tahto tukea heikompia ja vahvistaa keskinäistä luottamusta sekä rohkeus uskoa parempaan tulevaisuuteen. Tätä kaikkea Kempeleestä onneksi löytyy, ja on aina löytynyt. Pidetään tästä kiinni myös jatkossa.

Syksyyn voidaan suunnata, kaikesta epävarmuudesta huolimatta, taas luottavaisin mielin. Hyvä kasvaa Kempeleessä!

 

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja