Johtoryhmän blogi: henkilöstön edustaja avaa työnantajan veto- ja pitovoimaa

to maalisk. 10 15:17:00 2022

Työnantajan veto- ja pitovoima

Työura on merkittävä osa ihmisen elämää ja miten ihminen sen kokee, ei ole samantekevää. Työntekijän kokemus omasta työstään ja työympäristöstä on kriittinen tekijä myös työnantajan kannalta. Yhä useammalla alalla on havaittavissa työvoimapulaa ja se tuo haasteita rekrytointiin eli vetovoimaan ja rekrytoinnin onnistuessa myös henkilöstön pitovoimaan. Organisaatioiden tulee miettiä omaa julkisuuskuvaansa ja sitä, miten vahvistaa veto- ja pitovoimaa.

Työnantajan julkisuuskuva muodostuu median, somen sekä ihmisten henkilökohtaisten kokemusten ja jopa huhujen ja kuulopuheiden kautta. Positiivinen julkisuuskuva saattaa nopeastikin muuttua päinvastaiseksi esimerkiksi lomautustilanteissa ja täytyy huomata, että positiivisen työnantajamielikuvan rakentaminen on hitaampaa ja vaativampaa kuin sen menettäminen.

Positiivinen työnantajamielikuva syntyy monen tekijän summana. Palkkaus ei useinkaan ole se keskeinen tekijä, mutta toki erittäin merkittävä. Myös erilaiset työsuhde-edut saattavat kiinnostaa rekryvaiheessa, mutta pitovoiman kannalta tutkimusten mukaan keskeisiä tekijöitä ovat työn vaativuuteen, työn sisältöön ja esimiestyöhön sekä työyhteisöön kokonaisuutena liittyvät osa-alueet. Työsuhteen alkaessa laadukas perehdytys ja pitkäkestoinen mentorointi luovat kokemuksen hyvästä työnantajasta. Uran edetessä keskeisiä ovat työtehtävien monipuolisuus ja työkuormituksen kohtuullisuus, hyvät työvälineet ja ohjelmistot, lisä- ja jatkokoulutusmahdollisuus omaan tehtävään liittyen, joustava työaika sekä etätyömahdollisuus. Myös mahdollisuus edetä uralla sekä tasapuolinen ja arvostava esihenkilötyö ovat tärkeitä. Esihenkilötyön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Sen myötä työyhteisö voi hyvin ja tekee laadukasta työtä tai pahimmassa tapauksessa kaatuu ja lamaantuu.

Hyvän esihenkilötyön perusta on luottamus. Luottamusta rakennetaan ylhäältä alaspäin – johdetaan omalla esimerkillä. Luottamus tulee avoimen, vuorovaikutteisen ja keskustelevan kulttuurin myötä. Tällöin ihmiset pystyvät ja uskaltavat tuoda omia mielipiteitään esille ja heidän kysymyksiinsä vastataan asianmukaisesti. Luottamus on pitovoiman liima, mikä kantaa mahdollisten haasteellistenkin aikojen yli.

Hyvissä työpaikoissa ihmiset myös tietävät, mitä ja miksi ovat tekemässä, mihin suuntaan organisaatio on kehittymässä ja miten työntekijä voi itse positiiviseen kehityskulkuun vaikuttaa. Avoimuus, tieto ja ymmärrys eivät lisää työntekijän taakkaa vaan juuri päinvastoin. Tiedon ja avoimuuden myötä katkaistaan negatiivisilta huhuilta ja spekuloinnilta siivet ja työntekijät voivat keskittyä omaan työtehtäväänsä.

Mielikuva Kempeleestä työnantajana on pääosin positiivinen, mutta haasteitakin on. Työvoimapulaa on jo nyt esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja erityisesti päteviä sijaisia on vaikea saada. Siksi on tärkeää edelleen tarkastella ja kehittää sitä, millaisen kokemuksen Kempele työnantajana antaa ja millä keinoin saamme pitovoiman riittäväksi, jotta henkilöstön vaihtuvuus pysyy kohtuullisena ja eri työtehtäviin olisi hakijoita.


Erkki Eilola
Henkilöstön edustaja
Työsuojeluvaltuutettu
Pääluottamusmies, JUKO ry