Johtoryhmän blogi: hallintojohtajan ajatuksia tulevista eduskuntavaaleista

ma helmik. 13 14:55:00 2023

Eduskuntavaalit käydään vaikeassa maailmantilanteessa

Uusi eduskunta valitaan huhtikuussa. Se joutuu aloittamaan työnsä asetelmista, joita neljä vuotta sitten oli vaikea ennakoida. Ukrainan sota, korkojen nousu, haastavat talousnäkymät ja NATO-jäsenyys ovat ilmenneet lyhyen ajan sisällä, ja uusi eduskunta joutuu pohtimaan vastauksia varsin uudenlaisiin kysymyksiin. Kriisitilanteessa eduskunnan harkinta- ja toimintakyky joutuu kovalle koetukselle, joten on meidän kaikkien etu, että maamme parhaat voimat ovat edustettuna. Äänestämisellä on merkitystä, ja varsinkin nyt.

Kriisitilanne saattaa näkyä myös äänestysuurnilla ja sosiaalisessa mediassa, sillä erilainen vaalihäirintä on mahdollista – ja valitettavasti jopa todennäköistä – nykyisessä maailmantilanteessa. Vaalihäirinnän tarkoitus on aiheuttaa epäluuloa suomalaista vaalijärjestelmää kohtaan ja antaa tahallisesti väärää tietoa vaalimenettelystä. Paras keino torjua vaalihäirintää on oikea tieto, jota on jokaisen kansalaisen saatavilla internetissä osoitteessa https://vaalit.fi/aanestajalle. Oikeusministeriö ylläpitää vaalit.fi-sivustoa, joten sieltä löytyy aina ajantasainen tieto vaaleihin liittyvistä asioista. Sivustolta voi lukea esimerkiksi vaiheittaisen kuvauksen siitä, mitä äänestäessä tapahtuu, eli siitä, mitä vaalitoimitsijan kuuluu tehdä ja mitä vaalitoimitsijan tulee pyytää äänestäjää tekemään äänestystapahtuman aikana.

Suomalaisten vaalien luotettavuus varmistetaan useilla erilaisilla tavoilla. Yksi näistä piirteistä on lukuisten henkilöiden läsnäolo äänestyspaikoilla, joissa ääniä annetaan. Ennakkoäänestyspaikoilla tulee aina olla läsnä vähintään kaksi vaalitoimitsijaa, jolloin äänestäminen tapahtuu kahden todistajan läsnä ollessa. Vaalipäivän äänestyspaikoilla, joilla myös on lukuisia henkilöitä äänestystä todistamassa, työskentelevät vaalilautakuntien jäsenet, jotka on nimetty ehdokkaita asettaneiden puolueiden toimesta. Vaalipäivänä jokaisen puolueen valitsemia edustajia on siis seuraamassa, että äänestäminen tapahtuu siten kuin laki edellyttää. Äänestyksen jälkeen annettujen äänten määrää verrataan äänestäneiden määrään Oikeusrekisterikeskuksen äänioikeustietojärjestelmän avulla, jotta voidaan varmistua siitä, että äänestäneiden ja annettujen äänien määrä täsmäävät. Ääni annetaan siis todistajien läsnä ollessa ja äänestäneiden ja äänien määrän on aina täsmättävä. Tällaiset menettelytavat varmistavat, että suomalainen vaalijärjestelmä jättää hyvin vähän sijaa epäselvyyksille. Mikäli epäselvyyttä vaalien toimittamisessa esiintyy, vaalit uusitaan.

Mahdollisen valeuutisoinnin ja tarkoitushakuisen disinformaation ei kannata antaa hämätä. Jokaisen meidän on syytä lisäksi varmistaa, että emme itse syyllisty väärän tiedon levittämiseen. Suomalaiset vaalit ovat luotettavat ja siksi on tärkeää, että emme tulevissa eduskuntavaaleissakaan anna periksi disinformaatiolle. Ja tärkeää on myös se, että muistamme äänestää.

 

Toni Saranpää
Hallintojohtaja