Johtoryhmän blogi: hallintojohtaja pohtii tulevia kuntavaaleja

ke huhtik. 07 12:44:00 2021

Vaalit lähestyvät - Kunnissa ollaan jännän äärellä

Vaaleja tulee ja menee miltei vuosittain, joskus jopa kahdet vaalit sattuvat samalle kalenterivuodelle. Tällä kertaa ei kuntavaaleissa mennäkään entisillä rutiineilla eikä vanhoilla malleilla. Ilmassa olevia kysymyksiä riittää: Miten viedään vaalit läpi koronaturvallisesti? Miten turvataan äänioikeus kaikille äänioikeutetuille? Saadaanko kuntalaisia ehdokkaiksi ja äänestämään näissä kuntavaaleissa?

Kuntavaalien valmistelu on edennyt Kempeleessä hyvin. Käytännön toteuttamisesta kuntavaaleissa huolehtivat kunnat ja niihin valmistautuminen aloitetaan kunnissa hyvissä ajoin ja vastuullisesti. Ensimmäiset oikeusministeriön ohjeet vaalien toimittamisesta tulevat kuntiin jo vaalivuotta edeltävän vuoden lopulla. Alkuvuodesta kunnanhallitus päätti ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä niiden aukioloajoista. Kunnanhallitus nimesi henkilöt äänestyspaikkojen vaalilautakuntiin vaalipäivänä toimitettavaa vaalia varten, samoin se nimesi vaalitoimikunnan toteuttamaan kotiäänestystä ja laitosäänestyksiä.

Oikeusministeriö huolehtii äänioikeusrekisteristä ja vaalitietojärjestelmistä. Vaaleihin ehdokkaita asettavat puolueet ja valitsijayhdistykset puolestaan ovat hankkineet listoilleen ehdokkaat. Valtuustokaudeksi valittu keskusvaalilautakunta on käynnistänyt työnsä ja vastaanottanut ehdokaslistat.

Kuntaan on tilattu vaalimateriaalit (äänestysliput, vaalikuoret jne.) ja koulutusmateriaalit (oppaat ja ohjeet). Onpa ne ehditty jo jakaakin asianosaisille. Vaalitietojärjestelmien harjoitus ja testausajankohdat on sovittu. Ennakkoäänestysvirkailijoita on hankittu ja vaalilautakuntien koulutusajankohdat lyöty lukkoon.

Covid-19 -epidemia tiedostaen suojautumiseen on varauduttu hankkimalla asianmukaiset suojaimet niin vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenille kuin ennakkoäänestysvirkailijoille. Työpöytien pleksit odottavat varastossa. Käsidesit, maskit ja visiirit ovat kaikki valmiina tärkeään vaalipäivään sunnuntaihin 18.4. Mutta, Arkadianmäellä päätettiinkin viime tipassa toisin, vaalipäivä siirrettiin kesäkuulle. Vaikka kuntavaalien siirtämisestä on käyty laajaa yleistä keskustelua koko kevään ajan, päätöksenteko eteni kuitenkin eduskunnan lopulliseen täysistuntokäsittelyyn vasta perjantaina 26.3. ja Tasavallan Presidentti vahvisti lain sunnuntaina 28.3.

Huomio kiinnittyy lain valmisteluprosessissa kahteen seikkaan, jotka vaikuttavat merkittävästi lainsäädännön uskottavuuteen. Aiemmin ehdotukset vaalien ajankohdan siirtämisestä tai muuttamisesta ovat perustuneet puolueiden yksimielisyyteen. Nyt näin ei ollut. Lisäksi vaalien siirtämispäätökset on tehty ennen hyvissä ajoin. Nyt ehdotus lakimuutokseksi tehtiin kolmea päivää ennen voimassa olevan lain mukaista ehdokasasettelun päättymistä. Jätetään nyt näiden vakavien seikkojen analysointi suosiolla oikeusoppineille.

Me kuntatasolla vedetään nyt rauhassa happea, kelataan ja aloitetaan miltei alusta. Päätökset ja toimenpiteet tehdään uusien aikataulujen sekä sääntöjen mukaisesti. Kuntakentällä tehdään kaikki voitava sen eteen, että vaalit 13.6. voidaan viedä läpi koronaturvallisesti.

Äänioikeus turvataan pidentämällä ennakkoäänestysaikaa sekä lisäämällä koti- ja laitosäänestyspäiviä. Varaudumme toteuttamaan myös ulkona ennakkoäänestämisen. Kunta viestii ja tiedottaa aktiivisesti paikallislehdessä, kuntatiedotteessa, kotisivuillaan, somessa ja valomainostauluilla, jotta saadaan kuntavaaleille lisää näkyvyyttä ja kuntalaiset aktivoitumaan näissä vaaleissa. Toki kuntavaalit ovat nyt saaneet kuluvana keväänä jo ennennäkemättömän paljon julkisuutta.

Onnistutaanko vaaleista saamaan ennätysvilkkaat? No, jollei, niin koronavaalit näistä joka tapauksessa tulee.


Virva Maskonen
hallintojohtaja