Hae mukaan avoimeen varhaiskasvatukseen

ma jouluk. 19 12:24:00 2022

Avoin varhaiskasvatustoiminta on pedagogisesti perusteltua lapsilähtöistä toimintaa, joka pohjautuu valtakunnalliseen ja Kempeleen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kaveritaitojen ja leikkitaitojen ohella tuetaan lapsen kielellistä kehitystä, motorisia ja hienomotorisia taitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Tunnetaidot ja niiden harjoittelu ovat olennainen osa avointa varhaiskasvatusta. Lapsi pääsee kokemaan liikunnallisia, musiikillisia ja muita taiteellisia elämyksiä; eri taiteen muodot ovat omiaan tuomaan pedagogiikkaa varhaiskasvatuksen arkeen lapselle mieleisellä tavalla. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Osa avointa varhaiskasvatusta ovat perhekerhot, joissa korostuu vertaistuen merkitys samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kesken. Perhekerhot ovat kohtauspaikkoja koko perheelle.

Tammikuusta 2023 alkaen varhaiskasvatuskerhot ovat maksuttomia. Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan osallistuminen ei vaikuta kotihoidon- tai yksityisenhoidon tukien määrään.

Lisätietoja ja haku: www.kempele.fi/varhaiskasvatus-verkossa