Avotulentekokiellon purkaminen

pe kesäk. 08 09:00:00 2018

Tiedotusvälineet
Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen kunnat

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tiedote alueellisesta tulentekokiellosta

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on käyttänyt pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaista mahdollisuutta kieltää avotulenteko, mukaan lukien pelastuslain 7 §:n tarkoittamat metsänhoidolliset ja muut kulotukset. Päätöksen mukaan kielto päättyy 11.6.2018 klo 16.00.

Säätilan muututtua sellaiseksi, ettei enää ole perusteltua em. mukaiseen avotulentekokieltoon, päättää pelastuslaitos näiltä osin kumota tämän päätöksen tästä päivästä klo:14.00 alkaen. Ihmisiä kehotetaan seuraamaan Ilmatieteen laitoksen antamia metsäpalovaroituksia.

Lisätiedot: vs. pelastuspäällikkö Heikki Levón 044 703 8901 ja palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkinen 044 703 8684.

Heikki Levón
vs. pelastuspäällikkö
044 703 8901
heikki.levon(at)ouka.fi