Sisältö

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Perustiedot ja sijainti

Koulussamme on 940 oppilasta. Henkilökuntaa esi- ja perusopetuksessa on 96. Opetusta järjestetään esikoulupäiväkodissa ja vuosiluokilla 1-10. Luokkia ja pienryhmiä on yhteensä 52. Oppilaiden ikä 7-17 v. Toimimme yhteistyössä Ketolanperän ja Santamäen koulujen kanssa. Toimintamme rakentuu lähikouluperiaatteelle.

Osoitteemme:

Koulutie 4A/6, 90440 Kempele (katso sijainti alla olevasta karttakuvasta)
Koulun kansliat: Jaana Ylilauri (1.-6.luokat) p. 050-316 9598 ja 
Elina Siira (7.-10.luokat) p. 050-316 9430
Rehtori (1.-6.luokat): Jukka Ojala p. 050-568 1919  ja 
Apulaisrehtori (7.-10.luokat): Sami Paavola p. 050-316 9682
 

Sijainti kartalla