Nuorten kesä- ja kausityöllistäminen

Kempeleen kunnan nuorten kesä- ja kausityöllistämisen periaatteet vuonna 2024 ovat seuraavat:

Nuori voi hankkia yhden vaihtoehdon seuraavista: kesä- tai kausityöseteli, kesätyöt tai kesäyrittäjyys. Nuoren kotikunta tulee olla Kempele.

Nuoren kesätyöseteliohje

Kesätyöseteli myönnetään hakemuksen täyttäneelle vuonna 2007 ja 2008 syntyneelle (16 tai 17 vuotta vuonna 2024 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden kerran kesällä 2024. Kesätyöseteliä ei saa kopioida.

Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 330 euroa yritykselle, yhdistykselle, järjestölle, seuralle, seurakunnalle tai säätiölle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 30.9.2024 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 tuntia / viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa (esim. kesätyöntekijän/harjoittelijan palkka). Palkan lisäksi tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät. Lomakorvaus tulee näkyä eriteltynä palkkalaskelmassa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, tulee palkan ja lomakorvauksen olla yhteensä vähintään noin 440 euroa / 60 tuntia. Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla missä tahansa Suomessa. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia perhe tai yksityinen henkilö. Kesätyöseteliä ei voi käyttää muiden nuorille kohdennettujen kesätyömallien (esim. Tutustu työelämään ja tienaa -malli) kanssa yhtä aikaa.

Kesätyösetelin hakuaika on 30.1.2024-17.4.2024. Täytä kesätyösetelin hakemus 17.4.2024 mennessä. Ilmoittautumisessa antamiasi tietoja käytetään vain kesätyösetelin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin (tietosuojaseloste).

Mikäli olet oikeutettu kesätyöseteliin, saat sen turvasähköpostina Kempeleen kunnalta. Tulosta kesätyöseteli mahdollisimman pian. Avatut turvasähköpostit säilyvät palvelussa kahden kuukauden ajan ja avaamattomat turvasähköpostit kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, lähetämme kesätyösetelin postitse.

Työnantajien meille ilmoittamia kesätyösetelipaikkoja löydät täältä.

Työnantajan kesätyöseteliohje

Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 330 euroa yritykselle, yhdistykselle, järjestölle, seuralle, seurakunnalle tai säätiölle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 30.9.2024 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 tuntia / viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan kesätyösetelituki tehtyjen tuntien mukaan. Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa (esim. kesätyöntekijän/harjoittelijan palkka). Palkan lisäksi tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät. Lomakorvaus tulee näkyä eriteltynä palkkalaskelmassa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, tulee palkan ja lomakorvauksen olla yhteensä vähintään noin 440 euroa / 60 tuntia. Kesätyöseteliä ei voi käyttää muiden nuorille kohdennettujen kesätyömallien (esim. Tutustu työelämään ja tienaa -malli) kanssa yhtä aikaa.

Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla missä tahansa Suomessa. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelitukea ei voi saada, mikäli työnantaja on kunta, kaupunki, valtio, perhe tai yksityinen henkilö. Yksittäisen kesätyöseteliläisen palkkaamiseksi yrittäjän ei tarvitse kuulua työnantajarekisteriin. Rekisteriin on ilmoittauduttava, kun yritys alkaa maksaa säännöllisesti palkkoja ja sillä on vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai kuusi tilapäistä palkansaajaa kalenterivuodessa.

Työnantaja maksaa palkan, lomakorvauksen ja lakisääteiset sivukulut sekä palkasta on pidätettävä työntekijän iän perusteella määräytyvät lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Palkka ei voi perustua työn tulokseen, eli olla ns. suorituspalkka, kuten esim. provisio-, urakka- tai palkkiopalkka. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava molempien allekirjoitukset. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, kokonaistuntimäärä, työtehtävät sekä työehtosopimuksen tai yleisen työehtosopimuksen mukainen palkkaus. 

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Nuoren työaika voi olla korkeintaan 9 tuntia/päivä (laki nuorista työntekijöistä). Mahdollisesta lauantai- ja sunnuntaityön korvaamisesta sovitaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.

Työtapaturmavakuutuksista voi kysyä omasta vakuutusyhtiöstä.

Kesätyösetelituki maksetaan jälkikäteen työnantajalle. Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. On tärkeää, että nuori saa palkan ajoissa työsuhteen päätyttyä. Työnantaja antaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä työsuhteen päättymisen jälkeen.

Linkki työnantajalomakkeeseen avautuu toukokuussa 2024. Työnantajalomakkeen liitteiksi tulevat kopio työnantajan ja työntekijän allekirjoittamasta työsopimuksesta sekä virallinen tosite työntekijän palkkalaskelmasta, josta ilmenevät palkka, lomakorvaus sekä palkasta tehdyt työnantajamaksut. Liitteet lähetetään Kempeleen kuntaan joko turvasähköposti-palvelulla tai postitse.

Liitteiden lähettäminen turvasähköpostina: kesatyoseteli(at)kempele.fi. Laita sähköpostin aiheeksi: Kesätyöseteli ja kesätyösetelin numero (esim. Kesätyöseteli 1). Liitteet tulee olla joko pdf- tai jpg -muodossa.

Liitteiden lähettäminen postitse: Kempeleen kunta, Työnsuunnittelija, PL 12, 90441 Kempele

 

 

Nuoren kausityöseteliohje

Kesätyöseteleitä jäi jakamatta, joten loput jaetaan kausityöseteleinä Lakeuden Sillat -palvelupisteellä Kempele Akatemialla (os. Honkasentie 15) vuonna 2006 syntyneille (18 vuotta vuonna 2024 täyttäville) kempeleläisille nuorille tiistaina 23.4.2024 alkaen. Kausityöseteleitä jaetaan palvelupisteen aukioloaikoina 23.4.-31.5.2024 tai niin kauan kuin kausityöseteleitä on jäljellä. Palvelupisteen aukioloajat ovat ti-ke 12–16 ja to 10–16. Ota henkilökortti mukaan, kun haet kausityöseteliä (ei tarvitse olla virallinen, esim. kuvaton Kela-kortti käy).
Nuori voi käyttää kausityösetelin aikavälillä 1.5.-31.12.2024. Muuten samat periaatteet kuin kesätyösetelissä.
Työnantajien meille ilmoittamia kausityösetelipaikkoja löydät täältä.

Kempeleläisellä 15-19 –vuotiaalla (syntynyt vuonna 2005-2009) nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (330 euroa) tuella. Kesäyrittäjät osallistuvat Limingan 4H –yhdistyksen järjestämään 4H-yrityskoulutukseen. Koulutuksen käyneelle, 4H-yhdistykseen liittyneelle sekä ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 165 euroa ja kesän loputtua 165 euroa, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 80 euroa ja tehdyt työtunnit vähintään 40 tuntia) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty. Jos haet kesäyrittäjäksi, et voi hakea kesä- tai kausityöseteliä tai ottaa vastaan kunnan kesätyötä. 

Kesäyrittäjäksi hakuaika alkaa 13.2.2024 klo 16.00 ja päättyy 20.3.2024 klo 16.00. Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti tämän linkin kautta (https://link.webropolsurveys.com/S/3BDFB19B80F28788). Mukaan otetaan 10 ensimmäistä hakijaa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisessa antamiasi tietoja käytetään vain kesäyrittäjyysrahan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin (tietosuojaseloste). 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Lisätietoja myös Limingan 4H -yhdistys, p. 040 0803 837, liminka(at)4h.fi.

Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuisto) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle 2024. Työaika on 6 tuntia / päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka. Palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä vuonna 2005 tai 2006 syntyneitä (vuonna 2024 18-19 vuotta täyttäviä). Kesätyöpaikkoja haetaan kesätyöpaikkahakemuksella, joka löytyy 23.1.2024 klo 8.00 alkaen sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyopaikat. Hakuaika päättyy 11.3.2024 klo 15.00.

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuonna 2023.

With the summer job voucher, the municipality of Kempele pays up to 330 euros to a company, association, organization, club, parish, or foundation that has hired a young resident of Kempele with a summer job voucher between May 1 and September 30, 2024, for a minimum of 60 hours, either 30 hours per week or 60 hours during the season. If the total number of hours falls below 60, the summer job voucher support will be paid based on the actual hours worked. The employer must pay the young person according to the applicable collective agreement or generally applicable collective agreement (e.g., summer employee/intern salary). In addition to the salary, holiday compensation must be paid, and any evening and weekend supplements must be taken into account. The holiday compensation should be itemized in the salary statement. If there is no applicable collective agreement or generally applicable collective agreement in the industry, the total remuneration for salary and holiday compensation must be at least approximately 440 euros for 60 hours. The summer job voucher cannot be used simultaneously with other summer job models targeted at young people (e.g., Tutustu työelämään ja tienaa -malli).

The employer does not need to be a resident of Kempele, and the workplace can be anywhere in Finland. The employer must have a valid business ID. Summer job voucher support cannot be obtained if the employer is a municipality, city, state, family, or private individual. To hire an individual with a summer job voucher, the entrepreneur does not need to be registered in the employer register. Registration is required when the company starts regularly paying salaries and has at least two permanent employees or six temporary employees in a calendar year.

The employer pays the salary, holiday compensation, and statutory social security contributions, and the statutory social insurance contributions based on the employee's age must be deducted from the salary. The salary cannot be based on work results, i.e., a performance-based salary, such as commission, contract, or fee-based salary. The employment contract must be in writing and signed by both parties. The employment contract should specify the start and end dates of the work, the total number of hours, job duties, and remuneration in accordance with the collective agreement or general collective agreement.

The law on young workers must be followed during summer employment.

A young person's working hours may be a maximum of 9 hours per day (law on young workers). Any compensation for Saturday and Sunday work must be agreed upon before signing the employment contract.

Information about work accident insurance can be obtained from the employer's insurance company.

The summer job voucher support is paid to the employer after the fact. The employer has a deductible portion in wage costs. It is important that the young person receives their salary promptly after the end of the employment relationship. The employer provides the young person with a certificate of employment after the summer job ends.

The link to the employer form will be available in May 2024. Copies of the employer and employee-signed employment contract and an official document showing the employee's salary statement, including salary, holiday compensation, and employer contributions, are required as attachments to the employer form. Attachments should be sent to the municipality of Kempele either via secure email service or by mail.

Sending attachments via secure email: kesatyoseteli(at)kempele.fi. Please use "Summer Job Voucher and Summer Job Voucher Number" as the subject of the email (e.g., Summer Job Voucher 1). Attachments must be in either PDF or JPG format.

Sending attachments by mail: Kempeleen kunta, Työnsuunnittelija, PL 12, 90441 Kempele.

If there are remaining summer job vouchers that have not been distributed, the remaining vouchers will be distributed as seasonal job vouchers at the Lakeuden area low-threshold service point, Kempele Academy (address: Honkasentie 15), starting from April 22, 2024, for young residents of Kempele born in the year 2006. Seasonal job vouchers will be distributed during the service point's opening hours from April 22, 2024, to May 31, 2024, or as long as there are seasonal job vouchers available. The young person can use the seasonal job voucher between May 1 and December 31, 2024. Otherwise, the same principles apply as with the summer job voucher.