Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Rekisteriselosteet

Rekisteröidyn tarkastusoikeudella tarkoitetaan rekisteröidyn oikeutta saada salassapitosäännösten estämättä tarkastaa kaikki itseään koskevat henkilörekisteritiedot, ellei tarkastusoikeuden epäämisperustetta ole. (Henkilötietolaki 26 §). Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen, eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä.

Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilasrekistereihin liittyviin oikeuksiin ja tietopyyntöihin löytyy toimialojen sivuilta.

Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyt voivat olla yhteydessä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn. On tärkeää, että kaikki tietosuojaan liittyvät epäkohdat tulevat tietosuojavastaavan tietoon.

Kempeleen kunta, tietosuojavastaava Valle Uimonen
PL 12, 90441 Kempele
tietosuojavastaava[at]kempele.fi
p. 040 586 2431

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen oikaisu- ja poistopyyntö

Sosiaali ja terveys

Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri
Kotihoidon asiakasrekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastensuojeluilmoitusrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastenvalvonnan asiakasrekisteri
Päihdehuollon asiakasrekisteri
Potilastietojärjestelmien käyttäjärekisteri
Terveydenhuollon potilasrekisteri
Terveyskeskuksen kameravalvonnan rekisteri
Työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri
Välitystilirekisteri

Varhaiskasvatus ja opetus

Ketolanperän koulun oppilashuollon rekisteri
Kirkonkylän koulun oppilashuollon rekisteri
Linnakangastalon koulun oppilashuollon rekisteri
Oppilasrekisteri
Santamäkitalon koulun oppilashuollon rekisteri
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) rekisteri 
Opiskeluhuollon psykologin potilasrekisteri
Opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteri

Työ ja yrittäminen

Elinkeinopalvelujen asiakasrekisteri
Matkailun toimenpideohjelman rekisteriseloste
Matkailuelämyksenä yötaivas - koulutuksen rekisteriseloste
Matkailupalveluiden myynnin ja tuotteistamisen koulutuspäivän rekisteriseloste
Kokousuutiskirjeen rekisteriseloste

Asuminen ja ympäristö

Asukasrekisteri
Asumisoikeusasunnon hakijoiden etuoikeusjärjestysrekisteri
Korjausavustusrekisteri korjausavustuksen hakijoista
Korjausavustusrekisteri avustusten maksatuksesta
Talviuintipaikan avainrekisteri
Tonttivarausasiakasrekisteri

Kempele Akatemia

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Kansalaisopiston asiakasrekisteri
Kempeleen kunnankirjaston asiakasrekisteri
Nuorten työpajan asiakasrekisteri
Virkistysuimala Zimmarin asiakasrekisteri

Kunta ja hallinto

Asianhallintajärjestelmän rekisteri
Henkilöstöhallinnon rekisteri
Keskusvaalilautakunnan rekisteri
Kuntarekry.fi työnhakijarekisteri
Kempeleen kunnan tietoverkon käyttäjärekisteri
Myyntirekiskontran rekisteri
Palvelukassan rekisteri
Rekisteriseloste järjestöhakemisto
Rondo-arkistointijärjestelmän rekisteri
Sidonnaisuusrekisteriseloste
Sopimusrekisteri
Timecon-työajanseurantajärjestelmärekisteri
Titania-työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisurekisteri
Toimittajarekisteri
Webropol-kyselytyökalun rekisteri