Sisältö

Nuorisopalvelut

Kempeleen kunnan nuorisotyö on tavoitteellista peruspalvelua. Nuorisotyö keskittyy tarjoamaan monipuolista, ennaltaehkäisevää ja lasta sekä nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa palvelua. 

Lasten- ja nuortentilatyö
Tietotorin lasten- ja nuortentilalla sekä Akatemian lasten- ja nuortentilalla on avointa toimintaa 3.-6.-luokkalaisille lapsille iltapäivisin ja 7.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille iltaisin. Myös  Linnakankaan yhteinäiskoululla on alkanut torstaisin 3.-6.-luokkalaisille toimintaa .

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15-28-vuotiaille kempeleläisille nuorille. Etsivät nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria yksilölähtöisesti heille sopiviin palveluihin ja ovat nuoren tukena.

Nuorten työpajatoiminta
Zuumi-paja on kempeleläisille 18-28-vuotiaille nuorille tarkoitettu matalan kynnyksen starttipaja. Toisena työmuotona on aloittanut Seinätön työpaja.

Tapahtumatoiminta
Nuorisopalvelut järjestävät ympäri vuoden mahdollisimman monipuolisesti tapahtumia yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Retki- ja leiritoiminta
Nuorisopalvelut järjestävät erilaisia retkiä, yleensä koulujen loma-aikoina seutukunnallisena yhteistyönä. Leiritoimintaa on tarjolla lapsille ja varhaisnuorille sekä Nuotta-leiri nuorille aikuisille.

Osallisuus- ja vapaaehtoistoiminta
Nuorisopalvelujen lähtökohta on, että nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Vaikuttamisen väyliä ovat muun muassa Pikkuparlamentti ja Nuorisovaltuusto. Nuorisopalveluilla on mahdollista toimia myös vapaaehtoistyöntekijänä.

Nuorten seksuaalineuvonta
Neuvonta on maksutonta ja sitä antaa koulutettu seksuaalineuvoja. Yleisiä keskustelunaiheita ovat seksi, sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, ehkäisyn valinta, seksuaaliterveysasiat, parisuhde tai omaan kehoon liittyvät kysymykset.

Hankkeet
Nuorisopalveluilla on käynnissä tieto- ja neuvontatyön -hanke. Vertaiskoodi-hankeessa tuetaan nuorten harrastamista sekä ryhmä- ja kaveritaitoja pienryhmätoiminnan avulla.

Liikennepuisto
Liikennepuisto on avoinna kesäisin 3.-luokkalaisille ja sitä nuoremmille lapsille. Puistossa on mahdollista järjestää syntymäpäivä- ja lastenjuhlia. Liikennepuisto on myös nuorten kesätyöpaikka.

Yksilö- ja pienryhmätyö
Nuorisotyöntekijät tekevät yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä yhteistyössä koulujen sekä sosiaali- ja mielenterveystoimen kanssa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Koulunuorisotyö
Nuorisotyöntekijät toteuttavat kouluilla mm. koulupäivystystä, parkkeja, kahviloita, pienryhmiä, teema- ja valistustuokioita, ryhmäytyksiä, liikennekasvatusta, ehkäisevää päihdetyötä ja tapahtumia. Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä myös JOPO-luokkien kanssa.

Nettinuorisotyö
Eri sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja Instagram ovat nuorisotyöntekijöiden työvälineitä, joita hyödynnetään tiedotukseen, vuorovaikutukseen ja kasvatukseen.

Jalkautuva nuorisotyö
Nuorisotyöntekijät jalkautuvat mm. Zeppeliiniin ja muihin paikkoihin, joissa nuoret viettävät aikaa.

Näppihaukka-toiminta
Näppihaukka-toimintamallilla puutututaan alle 15-vuotiaiden ensimmäiseen ilmi tulleeseen omaisuusrikokseen. Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalitoimi tekee nuorisopalveluille Näppihaukka-lähetteen. Nuorisopalvelut kutsuvat nuoren ja hänen huoltajansa tapaamiseen, jossa keskustellaan lapsen/nuoren elämäntilanteesta, tapahtuneesta rikoksesta sekä sen herättämistä ajatuksista niin lapsen/nuoren kuin huoltajankin osalta. Tarvittaessa sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä ja raportti tapaamisesta toimitetaan sosiaalitoimistoon.
Kannustamme liikettä/kauppaa aina tekemään rikosilmoituksen. Tieto välittyy sosiaalitoimistoon, josta toimeksianto tulee meille.

Moniammatillinen yhteistyö
Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä kunnan ja seutukunnan muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa.

 

Yhteystiedot

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen
050 3078 981
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

Postiosoite:
Asemantie 1
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15
90450 Kempele

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Facebookissa

Nuorisopalvelut Instagramissa